TRADITIONES • 35/1 • 2006

Submitted by stanka on Mon, 19/10/2009 - 12:36.


Uredila / Volume Editor: Ingrid Slavec Gradišnik

RAZPRAVE IN RAZGLEDI / ARTICLES AND ESSAYS
Marija Stanonik, Poseganje v slovstveno folkloro. Znamenje ustvarjalnosti ali nemoči? (Interference in Literary Folklore. A Sign of Creativity or Impotence?)
Vladka Tucovič, Motiv ribe Faronike v slovenski književnosti in likovni umetnosti 20. stoletja (A Motiv of Fish called Faronika in Slovenian Literature and Fine Arts of the 20th Century)
Marjeta Pisk, Oddaljenost in bližina ljudskega v poeziji Alojza Gradnika (Distance and Closeness of the Popular in the Poetry of Alojz Gradnik)
Mojca Kovačič, Zvonovi. Njihova zvočna in semantična razsežnost v slovenski moderni poeziji, ljudskih pesmih, pregovorih in rekih (Bells. Their Musical and Semantic Characteristics in Modern Slovenian Poetry, Folk Songs, Proverbs and Sayings)
Urša Šivic, Načini oblikovanja popularnoglasbenih priredb ljudskih pesmi (Popular Arrangements of Folk Songs)
Rebeka Kunej, Transformacije ljudskega plesa v predstavitvah za »druge«. Primer treh kol iz Bele Krajine (Transformation of Folk Dances in Presentations for »Others«. Three Round Dances from Bela Krajina)
Barbara Ivančič Kutin, Ledinska in hišna imena v vasi Čadrg – del kulturnega izročila (Choronyms and Oeconyms in the Village of Čadrg – An Element of Cultural Heritage)
Jože Ftičar, Dramilo Porabskih Slovencev ali njihov labodji spev? Ob prvem slovarju in prvem romanu v porabski slovenščini (A Call for Awakening or a Swan Song? On the First Dictionary and First Novel in Raba Valley Slovenian)
Mojca Ravnik, Vstop v Evropsko unijo v dolini Idrije (Celebrations in the Idrija River Valley of Slovenian Entrance into the European Union)
Jadranka Djordjević, Internet – The Virtual Matchmaker (Internet – ženitni posrednik)
Liza Debevec, Ženske in islam v urbanem Burkina Fasu. Definicije in interpretacije pobožnosti (Women and Islam in Urban Burkina Faso. Definitions and Interpretations of Piety)
Maja Godina - Golija, Franc Ferk in njegov pomen za muzejsko in narodopisno dejavnost na slovenskem Štajerskem (Franc Ferk and the Importance of his Museological and Ethnographic Activities for Štajersko)
Špela Ledinek Lozej, Raziskave stavbarstva in bivalne kulture Vipavske doline. Pregled poglavitnih virov in literature pred drugo svetovno vojno (Architecture and Dwelling Culture in the Vipava Valley. Overview of Sources and Bibliography Prior to the Second World War)
 
OBLETNICE / ANNIVERSARIES
Aleš Iglič, Ob 130-letnici rojstva slovenskega etnologa, antropologa, zgodovinarja in diplomata dr. Nika Zupaniča (1876–1961). Dodatek: Dr. Niko Zupanič: Še nekaj spominov na Dragotina Ketteja (spisano l. 1950) (The 130th Birth Anniversary of Dr. Niko Zupanič)
 
IN MEMORIAM
Marija Klobčar, Vlasto Kopač (1913–2006)
 
POROČILA O KONFERENCAH / REPORTS
 

KNJIŽNA POROČILA IN OCENE / BOOK REPORTS