Traditiones, 35-1, 2006, 207–218

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 09:09.


DOI: 10.3986/Traditio2006350112        (PDF )
 
Naslov/Title
Franc Ferk and the Importance of his Museological and Ethnographic Activities for Štajersko
 
Avtorica/Author
Maja Godina – Golija
 
Izvleček
Novembra leta 2005 je minilo 80 let od smrti profesorja Franca Ferka, zgodovinarja in germanista. V času svojega življenja je ustvaril pomembne arheološke zbirke, ki jih je podaril muzejskim društvom in muzejem na Štajerskem in s tem spodbudil ustanovitev muzeja v Celju (1882), na Ptuju (1893) in v Mariboru (1903). Poleg numizmatike in arheologije se je ukvarjal tudi z narodopisnim delom. Njegovo narodopisno gradivo je deloma popisal dr. Niko Kuret. Kot »Ferkov arhiv« ga hrani Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. 

Abstract

November 2005 marked eight decades since the death of historian and germanist Franc Ferk. In the course of his productive life, Ferk created several prominent archaeological collections, which he donated to museum societies and museums in Štajersko; these collections formed the basis for the formation of the museum in Celje (1882), the one in Ptuj (1893), and the museum in Maribor (1903). Beside archaeology and numismatics, Ferk was very interested in ethnographic work. A part of his ethnographic collection, now known as the “Ferk archives”, had been examined and recorded by ethnologist Niko Kuret. This material is presently kept at the Institute of Slovenian Ethnology SRC of the SASA.
 
 Ključne besede
Franc Ferk, muzeologija, arheologija, narodopisje 

Keywords

Franc Ferk, museology, archaeology, ethnography
 
Viri/References
Emeršič, Jakob
1993 Raziskovalec, zbiralec in ohranjevalec profesor doktor Franc Ferk. Littera scripta manet. Ptuj: Ljudska in študijska knjižnica: 24–50.
Ferk, Franc
1877 Über Druidismus in Noricum. Mit Rücksicht auf die Stellung der Geschichtsforschung zur Keltenfrage. Graz: Leuschner & Lubensky.
1893 Vorläufige Mitteilungen über das römische Straßenwesen in Untersteiermark. Sonder-Ausdruck aus den Mitteilungen des historishes Vereins für Steiermark, 41. Jahrg.
1910 Volkstümliches aus dem Reiche der Schwämme. Graz: Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark.
Fikfak, Jurij
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma 7 in Založba ZRC, ZRC SAZU.
Godina - Golija, Maja
2004 Muzejsko društvo in ustanovitev mestnega muzeja v Mariboru. Studia Historica Slovenica 4 (2–3): 405–420.
Jurkovič, Nada
1996 Zapuščina Franca Ferka. Ptujski zbornik 6 (1): 617–627.
Leitner, Karin
1996 Franc Ferk in njegovi podarjeni gotski tabelni sliki v Pokrajinskem muzeju Ptuj. Ptujski zbornik 6 (2): 839–850.
Kolšek, Vera
1979 Pokrajinski muzej v Celju. Časopis za zgodovino in narodopisje 50 (1–2): 593–599.
Kremenšek, Slavko
1994 Nazaj k narodopisju? Glasnik SED 34 (1–2): 2–9.
Kuret, Niko
1977a »Ferk – Archiv« [Tipkopis, 6 str.; Arhiv ISN ZRC SAZU].
1977b Ferk-Archiv [Zvezek s prepisi, 37 str.; Arhiv ISN ZRC SAZU].
1979 Slovensko narodopisno gradivo v zamejskih zbirkah. Slovenski etnograf 30 (1977): 37–55.
1989 Praznično leto Slovencev. (2. izd.) Ljubljana: Družina 1989.
Muzejsko društvo
1902–1945 M uzejsko društvo [Pokrajinski arhiv Maribor, škatla 3].
Marburger Zeitung 1892, 1900, 1902, 1903
Naša Straža 1925
Oman, Drago
2003 Stoletno sporočilo. Maribor: Pokrajinski muzej Maribor.
Pertassek, Rudolf
1992 Pettau. Die älteste steirische Stadt. Graz in Wien: Edition Strahalm.
Ptujski list 1922
Slovenski biografski leksikon [SBL]
1925–1932 Slovenski biografski leksikon. 1. knjiga. Ljubljana: Založila Zadružna gospodarska banka.
1960–1971 Slovenski biografski leksikon. 3. knjiga. Ljubljana: SAZU.
Schippers, Thomas
2002 Od predmetov do simbolov. Spreminjajoče se perspektive proučevanja materialne kulture v Evropi. Etnolog 12: 125–137.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
Urania [Wien] 1909