Traditiones, 35-1, 2006, 195–205

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 09:08.


DOI: 10.3986/Traditio2006350111        (PDF )
 
Naslov/Title
Women and Islam in Urban Burkina Faso. Definitions and Interpretations of Piety
 
Avtorica/Author
Liza Debevec
 
Izvleček
Članek predstavi in analizira koncepte in interpretacije pobožnosti pri muslimankah v urbanem Burkina Fasu ter jih primerja z razumevanjem enakih konceptov v drugih delih zahodne Afrike. Skoz osebne zgodbe informatork ugotavlja neskladje med diskurzom in prakso in skuša ugotoviti, zakaj posameznice, ki največkrat delujejo v enakih razumevanjskih okvirih, v praksi stvari ne vidijo, in ne počnejo, na enak način. 

Abstract

This article introduces and analyses concepts and interpretations of piety among Muslim women in urban Burkina Faso and compares them with the understanding of these same concepts in other parts of West Africa. Through personal histories of chosen informants it observes the gap between the discourse and the practice and attempts to understand why these individuals, who most often operate within the same conceptual frames, in practice often do not see or do the things in the same way.
 
Ključne besede
islam, ženske, pobožnost, tradicija in sodobnost, Burkina Faso 

Keywords

Islam, women, piety, tradition and modernity, Burkina Faso
 
Viri/References
Brand, Saskia
2001 Mediating Means and Fate. A Sociopolitical Analysis of Fertility and Demographic Change in Bamako. Leiden: Brill.
Callaway, Barbara J.
1987 Muslim Hausa Women in Nigeria. Tradition and Change. Syracuse: Syracuse University Press.
Debevec, Liza
2005a Through the food lens. The politics of everyday life in urban Burkina Faso [doktorska disertacija]. St Andrews: University of St Andrews.
2005b Ženske in tradicionalne in civilne poročne prakse v Burkina.Fasu. Azijske in afriške študije. V: Hrastnik, Nataša (ur.), Odprti afriški spomin. Ljubljana: Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta (Azijske in afriške študije. Posebna številka; 3): 65–77.
Dunbar, Roberta Ann
2000 Muslim Women in African History. V: Levtzion, Nehemia in Randall L. Pouwells (ur.), The History of Islam in West Africa. Athens, Oxford in Capetown: Ohio University Press: 397–417.
Jackson, Michael
2003 Between Ethnography and Biography [Seminar na oddelku za Socialno antropologijo]. St Andrews: St Andrews University.
2004 In Sierra Leone. Durham in London: Duke University Press.
LeBlanc, Marie Nathalie
2000 Versioning womanhood and Muslimahood. 'Fashion' and the life course in contemporary Bouaké, Côte d'Ivoire. Africa 70: 442–481. doi:10.2307/1161069
Masquelier, Adeline
2005 The scorpion's sting. Youth, marriage and the struggle for social maturity in Niger. Journal of the Royal Anthropological Institute 11: 59–83. doi:10.1111/j.1467-9655.2005.00226.x
Olivier de Sardan, Jean-Pierre
1999 African corruption in the context of globalization. V: Fardon, Richard idr. (ur.), Modernity on a Shoestring. Leiden: EIDOS: 247–268.
Reveyrand-Coulon, Odile
1993 Les énoncés féminins de l'islam. V: Bayart, Jean-François (ur.), Religion et modernité politique en Afrique noire. Dieu pour tous et chacun pour soi. Paris: Karthala: 63–100.
Roth, Claudia
1996 La séparation des sexes chez les Zara de Burkina Faso. Paris: L' Harmattan.