Traditiones, 35-1, 2006, 167–182

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 09:05.


DOI: 10.3986/Traditio2006350109        (PDF )
 
Naslov/Title
Celebrations in the Idrija River Valley of Slovenian Entrance into the European Union
 
Avtorica/Author
Mojca Ravnik
 
Izvleček
Članek obravnava dogodke v dolini reke Idrije na italijansko- slovenski meji ob vstopu Slovenije v EU 1. maja 2004. Gre za povezano kulturno regijo na obeh straneh reke, ki je bila že v preteklih stoletjih mejna, a jo je najbolj prizadela meja med Italijo in Jugoslavijo po 2. svetovni vojni. Prekinila je vitalne povezave, zato so kraji na obeh straneh meje nazadovali. Na krajevni proslavi in srečanjih domačinov v naslednjih mesecih je prišla do izraza skupna tradicionalna kultura, ne kot nostalgična rekonstrukcija, ampak kot izraz olajšanja po zgodovinskih travmah. 

Abstract

Analyzed are the events that had taken place in the Idrija River Valley when Slovenia joined the European Union on May 1, 2004. The villages on both sides of the river were the ones most affected by the newly established border between Italy and Yugoslavia after the Second World War. The months following the entrance of Slovenia in the European Union were marked by a number of festivities, cultural events, and encounters organized by the local population. These reflect the common traditional cultural elements that, rather than a nostalgic reconstruction, express a sincere relief after the traumas of the past.
 
Ključne besede
vstop Slovenije v EU, meje, ljudsko gledališče, tihotapstvo, Kambreško, Benečija, kostanjarstvo 

Keywords

Slovenian entrance in the European Union, borders, folk theatre, smuggling, Kambreško, Slavia Veneta, chestnut growing
 
Viri/References
[b. n. a.]
1968 Veliki Slovenec za Slovence na obeh straneh meje. Trinkov koledar za leto 1969 [Čedad]: 62–64.
Floreancig, Giuseppe - Kokoc
1999 Par starin pod Human. Trinkov koledar za leto 1999: 53–156.
Gruden, Živa in Milan Grego
1998 Beneška Slovenija / Slavia Veneta. Ljubljana: Družina.
Kos, Vili idr. (ur.)
2005 Atlas Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Medvešček, Pavel
1990 Na rdečem oblaku vinograd rase. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 3).
Melink, Branko
1995 Marijino Celje nad Kanalom 1, 2, 3. Marijino Celje: Župnijski urad (Sakralni spomeniki Primorske; 87).
2005 Sveti Kancijan (Kocijan). Podružnična cerkev v Britofu ob Idriji. V: V zavetju sv. Kancijana. 1505–2005 ob 500-letnici cerkve v Britofu. Britof: Turistično društvo Kolovrat Lig: 7–22.
Pirona, Giulio Andre (idr.)
1977 Il nuovo Pirona. Vocabolario friulano. Udine: Società Filologica Friulana.
Predan, Izidor - Dorič
1997 Piše Petar Matajurac. Trst: Devin, Novi Matajur.
Savnik, Roman idr.
1968 Krajevni leksikon Slovenije. I. knjiga. Zahodni del Slovenije. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Vuk, Helena in Savo
2005 Območje podružnične cerkve sv. Kancijana. V: V zavetju sv. Kancijana. 1505–2005 ob 500-letnici cerkve v Britofu. Britof: Turistično društvo Kolovrat Lig: 25–46.