Traditiones, 35-1, 2006, 183–194

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 09:06.


DOI: 10.3986/Traditio2006350110        (PDF )
 
Naslov/Title
Internet – The Virtual Matchmaker
 
Avtorica/Author
Jadranka Djordjević
 
Izvleček
Število obiskovalcev interneta, konkretno klepetalnic, iz dneva v dan narašča. Mnogi se zatekajo vanje z željo, da bi spoznali fanta ali dekle, vendar pa je število zakonskih zvez, v katerih sta se partnerja spoznala prek interneta, v primerjavi s številom obiskovalcev zelo majhno. Raziskovanja internetne komunikacije sem se lotila, da bi ugotovila, zakaj prihaja do takšnega nesorazmerja. V prispevku govorim o internetu, konkretno o klepetalnicah in elektronski pošti kot online posrednikoma pri spoznavanju partnerjev za ljubezensko zvezo, in pokažem, kakšna je perspektiva 'virtualnih' poznanstev in ljubezni. 

Abstract

One of internet aims is to connect people worldwide, regardless of their geographical position. Communication possibilities of the internet are endless and can be examined from various aspects. This paper deals with the role of internet communication (chat and email) in interpersonal relationships. We analyze different web sites in order to learn more about this type of communication and its role in love affairs/relationships.
 
Ključne besede
internetna komunikacija, kiberprostor, klepetalnica, elektronska pošta, poroka 

Keywords

Internet communication, cyberspace, chat, email, dating, marriage
 
Viri/References
 
 
Bell, David
2001 An Introduction to Cybercultures. London in New York: Rutledge.
Brosnan, J. Mark
2004 Tehnofobija i rod. Da li su kompjuteri "zvečke za dečake"? Sajber prostor i problemi razgraničenja. Kultura. Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku [Beograd]: 99–118.
Constable, Nicole
2002 Romance on a Global Stage. Pen Pals, Virtual Ethnography, and “Mail-Order” Marriages (http://www.amazon.com/gp/reader/0520238702/ref=sib_dp_top_fc/002-7203713-8583245?_ encoding=UTF88p=S001).
Ditrih, Don
2001 (Pre)oblikovanje tehno-erotske žene. Pol i tekstualnost u kiber-kulturnoj matrici. In: Džuns [Jones](ed.): 229–252.
Djordjević, Ivan
2005 Identitet u ’virtuelnoj zajednici’. Slučaj foruma: “Znak sagite”. Glasnik Etnografskog instituta SANU 53 [Beograd]: 263–277.
Džouns, Stiven G. [Jones, S. G.]
2001 Internet i njegovo društveno okruženje. In: Džouns [Jones] (ed.): 17–60.
Džouns, Stiven [Jones, S. G.] (ed.)
2001 Virtuelna kultura. Beograd: Čigoja Štampa, Zemun (Biblioteka XX. vek; 115).
Escobar Arturo,
1994 Welcome to Cyberia. Notes on the Anthropology of Cyberculture. Current Anthropology 35 (3): 211–231. doi:10.1086/204266
Gavrilović, Ljiljana
2004 Etnografija virtuelne realnosti. Glasnik Etnografskog instituta SANU 52: 9–16.
Mann, Chris and Fiona Stewart
2000 Internet Communication and Qualitative Research. A Handbook for Researching Online. London: Sage (Forum: Qualitative Social Research, http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-01/1-01review-gray-e.htm).
Marcus, George E.
1995 Ethnography in/of the world system. The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology 24: 95–117. doi:10.1146/annurev.anthro.24.1.95
Moličnik, Vesna
2001 Fotografije na osebnih spletnih straneh kot možen vir antropološkega raziskovanja, Traditiones 30 (1): 313–324.
Poster, Mark
2001 Kiberdemokracija, Internet i javna sfera (http://www.ief.hr/novaetnografija/etn_3teksta.php/Poster.pdf ).
Šibalić, M.
2004 Ljubav preko interneta: klikni mi "volim te". Bazar 41 (1010, 30): 20–21.
Tamindžić, Rada
2005 Rubrika: Susreti – "Fortuna" poručuje: "Zajedno je lepše". Magazin 408 (24. 7.) (http://www.politika.co.yu/magazin).
Votson, Nesim
2001 Zašto raspravljamo o virtuelnoj zajednici. Istorija slučaja phish.net. In: Džouns [Jones] (ed.) 2001: 161–208.
Wittel, Andreas
2001 Etnografija u pokretu, od terena do mreže i interneta (http://www.ief.hr/nova etnografija/etn_3teksta.php/Wittel.pdf ).