TRADITIONES • 36/1 • 2007

Submitted by stanka on Fri, 22/05/2009 - 12:46.


Uredila / Volume Editor: Jurij Fikfak in/and Gábor Barna

RAZPRAVE IN RAZGLEDI / ARTICLES AND ESSAYS


SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA
Jurij Fikfak, Foreword (Predgovor)
Gábor Barna, Senses and Religion. Introductory Thoughts (Čuti in religija. Uvodne misli)
 
ISSUE OF SENSES IN RELIGION / VPRAŠANJE ČUTOV V RELIGIJI
Arne Bugge Amundsen, Senses or Nonsenses. Debates on Rituals in Pre-Reformation Denmark (Čuti ali ne-čuti. Razprave o ritualih v predreformacijski Danski)
Nils- Arvid Bringéus, Candles in Swedish Churches (Sveče v švedskih cerkvah)
 
SENSES / ČUTI
Anders Gustavsson, The Use of the Senses in Religious Revival Movements (Raba čutov v verskih prenovitvenih gibanjih)
Ulrika Wolf-Knuts, Saint Lucy, the Queen of Light. The Legend and Folklore of Saint Lucy (Sveta Lucija, kraljica luči. Legenda in folklora o sveti Luciji)
Goran Pavel Šantek, Becoming Sacred. The Use of the Body in Identity Transformation (Postajati svet. Koriščenje tijela kod transformacije identiteta)
 
PILGRIMAGE PLACES / ROMARSKI KRAJI
Paolo Barbaro, The Senses, the Path, and the Bus. A Sensory Ethnography of the Saigoku Pilgrimage (Čuti, pot in avtobus. Etnografija čutov pri romanju Saigoku)
Leonard N. Primiano, The Vow as Visual Feast. Honoring st. Joseph in Sicilian American Homes (Zaobljuba kot vizualni praznik. Čaščenje sv. Jožefa v domovih ameriških Sicilijancev)
Marijana Belaj, Belief in Saints. Sensory Reality in Religious Experience (As Presented in Examples from Croatia) (Verovanje v svetnike. Čutna realnost v verski izkušnji (primeri s Hrvaškega)
Peter Jan Margry, The Performance of a Cult of the Senses. A Feast at Jim Morrison's Grave in Paris (Izvedba kulta čutov. Praznik oboževalcev na grobu Jima Morrisona v Parizu)
 
RITUALS AND FESTIVALS / RITUALI IN PRAZNIKI
Jonas Mardosa, The Modern Church Festival of the Assumption (Ţolinë) in Lithuania. Understanding and Motives for Observation (Sodobni cerkveni praznik vnebovzetja (Ţolinë) v Litvi. Dojemanje in motivi za opazovanje)
Maria Santa Montez, The Imperio in the Azores. The Five Senses in Rituals to the Holy Spirit (»Imperio« na Azorskih otokih. Pet čutov v praznovanju Svetega duha)
Elisabetta Di Giovanni, The religious feast of Sant’Agata. A modern initiation rite in Catania (Verski praznik sv. Agate. Sodobni iniciacijski obred v Cataniji)
Leopold Grčar, The Nativity Scene and Fidelity in the Family. An Expression of Faith (Slovenske jaslice in njihov versko-oznanjevalni pomen)
 
SENSUALITY AND RELIGION / ČUTNOST IN RELIGIJA
Irena Avsenik Nabergoj, Transformation of Sensuality in the Slovenian Ballad of Lepa Vida – Lovely Vida (Transformacija čutnega v slovenski baladi o »Lepi Vidi«)
 
DRUGO / OTHER
Marijam M. Kerimova, Nikolaj Haruzin in Vasilij Kandinski (N. N. Kharuzin and W. Kandinsky / Н.Н. Харузину и B. B. Кандинский)