Traditiones, 36-1, 2007, 41–57

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:11.


DOI: 10.3986/Traditio2007360104       (PDF )
 
Naslov/Title
The Use of the Senses in Religious Revival Movements
 
Avtor/Author
Anders Gustavsson
 
Izvleček
Razprava pokaže, da sta bila v skandinavskih protestantskih deželah med čuti najpomembnejša vid in sluh. V številnih primerih so se pojavi, povezani z vidom in sluhom, zelo dolgo ohranili, novi pojavi pa so nastali v drugačnih povezavah. Prenovitvena gibanja so omahovala med vzdrževanjem tradicije in regeneracijo, kar jim je omogočalo zbuditi interes pri mlajših generacijah. V postreformacijskem obdobju drugi čuti niso bili tako pomembni. Vsekakor je imel dotik pomembnejšo vlogo, kakor mu jo pripisujejo kulturni zgodovinarji. Pomen okusa in vonja ni bil tako pomemben, čeprav je okus v religioznem kontekstu dobil novo socialno funkcijo.

Abstract

This paper demonstrates that sight and hearing have played the most important roles in the Protestant regions of Scandinavia. In many instances, the phenomena linked to sight and hearing have been maintained for long periods of time, and new phenomena have come into existence in other respects. Revivalist movements have wavered between maintenance of traditions and a regeneration that would enable them to awaken interest among new generations. Senses other than sight and hearing have not had the same importance in the post-Reformation period. However, touch has played a more important role than previously realized by scholars of cultural history. Taste and smell, on the other hand, have not yet acquired the same importance as touch, even if taste has acquired a new social function in a religious context.
 
Ključne besede
vid, sluh, dotik, okus, vonj

Keywords

sight, hearing, touch, taste, smell
 
Viri/References
Alver, Bente Gullveig
1982 Det tredje Oje. Tradisjon.
Bringeus, Nils-Arvid
1964 Animism i Gammalrodja eller kyrkotagning efter missfall. Kyrkohistorisk arsskrift.
1997 Folklig fromhet. Studier i religionsetnologi. Stockholm.
2005 Den kyrkliga seden. Stockholm.
Gustavsson, Anders
1972 Kyrktagninggsseden i Sverige. Lund.
1980 Minnesdrickning vid begravning. Uppsala.
1982 The Pentecostal Movement in a local community in Western Sweden. Arv. Scandinavian Yearbook of Folklore.
1989 Vardag och folktro. Carl Gustaf Bernhardsons folklivsmalningar fran Bohuslan. Uddevalla.
1994 The Role of Religion in Everyday Swedish Folklife. In: Bringeus, Nils-Arvid (ed.), Religion in Everyday Life. Stockholm.
2003 Gravstenar i Norge och Sverige som symboler for kanslor, tankar och ideer i var egen tid. Oslo.
ISFNR newsletter
2006 IS FNR newsletter 1: 22.
Lewis, Katarina
1997 Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet – en religionsetnologisk studie. Uddevalla.
Stora, Nils
1971 Burial Customs of the Skolt Lapps. Helsinki.