Traditiones, 36-1, 2007, 185–205

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:39.


DOI: 10.3986/Traditio2007360114        (PDF )
 
Naslov/Title
The Nativity Scene and Fidelity in the Family. An Expression of Faith
 
Avtor/Author
Leopold Grčar
 
Izvleček
Avtor razpravlja o tem, kako so in so bile jaslice, ki jih postavljajo v cerkvah, samostanih, domovih bogatih in revnih, zelo pomemben del slovenske zgodovine, kulture, ljudskega življenja in še posebej religiozne tradicije. Slovenske družine, ki sprejemajo in živijo vero, postavljajo jaslice in ohranjajo ritualno prakso.

Abstract

The author discusses how the nativity scene – as presented in churches, monasteries, and in the homes of both rich and poor – was and remains a very important part of Slovenian history, culture, and folklife, and especially part of religious tradition. As Slovenian families accept and live their faith, they construct nativity scenes and preserve ritual practices.
 
Ključne besede
jaslice, družina, verovanje

Keywords

nativity scene, family, faith
 
Viri/References
Dolenc, Jože
1969 Božič na Slovenskem. Celje: Mohorjeva družba.
Erjavec, Fran
1877 Božični večer na Kranjskem. Soča 7.
Grčar, Leopold
1997 Jaslice. Zgodovina jaslic in njihov pomen. Ljubljana: Družina.
Kuret, Niko
1941 Delajmo jaslice. Pomen in postavljanje jaslic. Ljubljana: Nova stvar.
1981 Jaslice na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in narodopisni oris. Ljubljana: Družina.
1989 Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. Vol. 2. [2nd ed.] Ljubljana: Družina.
Lubich, Chiara
1981 La famiglia e l'amore. Il messaggio di Chiara Lubich, 3 May 1981. Citta nuova. Periodico quindicinale 25 (10–25): 26–29.
1989 La famiglia e l'amore. Il messaggio di Chiara Lubich, 8 April 1989. Congresso Famiglia e societa. Castel Gandolfo.
Mala splošna enciklopedija [MSE]
1975 Mala splošna enciklopedija. H–O. Ljubljana: DZS; Belgrade: Prosveta. Pastoralna priloga
1984 Pastoralna priloga, Družina v naši dobi. (Special issue, may 1984) [Ljubljana].
Rimski obrednik
1989 Rimski obrednik. Ljubljana: Slovenian Episcopal Liturgical Commission.
Spiegler, Georg
1967 Krippenbau in unserer Zeit. Donauworth: Auer.
Zablatnik, Pavle
1984 Čar letnih časov v ljudskih šegah. Stare vere in navade na Koroškem. Klagenfurt: Mohorjeva založba.
Zarnik, Ivan
1887 Krščanske slike. Vrtec 17: 210–211.