Traditiones, 36-1, 2007, 177–184

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:33.


DOI: 10.3986/Traditio2007360113        (PDF )
 
Naslov/Title
The Religious Feast of St. Agatha. A Modern Initiation Rite in Catania
 
Avtorica/Author
Elisabetta Di Giovanni
 
Izvleček
Verski praznik sv. Agate je eden najpomembnejših na sredozemskem območju. Privabi številne vernike, posebej mlade, ki doživijo ta komemorativni dogodek kot priložnostno srečanje z zavetnikom Catanije, sicilijanskega mesta na jugu Italije. Analiza pokaže, da ta dogodek ni le verski praznik, namenjen letnemu srečanju med svetnico in lokalno skupnostjo, marveč je tudi vrsta modernega mladostniškega iniciacijskega rituala.

Abstract

This religious feast is one of the most important in the Mediterranean area. It attracts a very large number of the faithful, especially young people, who live out this commemorative moment like an casual appointment with the patron saint of Catania, a town in the Sicilian region of southern Italy. This analysis shows how the event represents not only a religious feast, consecrating the annual encounter between the saint and her local community, but also a kind of modern youth initiation rite.
 
Ključne besede
svetnik zavetnik, iniciacijski ritual, mladost, skupnost, udeležba

Keywords

patron saint, initiation rite, youth, community, participation
 
Viri/References
Naselli, Carmelina
1952 Il grido dei catanesi al passaggio della Santa. “Asso.”
Pitrč, Giuseppe
1881 Spettacoli e feste popolari siciliane. Palermo: Pedone Lauriel.
Privitera, Santo
1999 Il libro di Sant’Agata. Catania: Boemi.
Tambiah, Stanley J.
1995 Rituali e cultura. Bologna: Il Mulino.