Traditiones, 36-1, 2007, 127–140

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:22.


DOI: 10.3986/Traditio2007360109       (PDF )
 
Naslov/Title
Belief in Saints. Sensory Reality in Religious Experience. As Presented in Examples of Religious Practice in Croatia
 
Avtorica/Author
Marijana Belaj
 
Izvleček
Številni primeri ljudskih verovanj v svetnike zavetnike na Hrvaškem so uporabljeni v poskusu, da bi razložili občutenje svetosti v prizmi čutnosti. V istem kontekstu so bili opazovani nekateri dogodki med sodobnim praznovanjem dneva mladosti (rojstnega dne Josipa Broza Tita) v Kumrovcu, ki kažejo na proces posvetitve osebe in prostora, ki sta po svoji provenienci označena kot popolnoma nereligozna ali celo antireligiozna.

Abstract

Examples of people’s belief in patron saints on the teritory of Croatia are used in an attempt to explain the sensation of sanctity through the prism of the senses harnessed in its shaping. In the same context, some practices noticed during a contemporary celebration of Youth Day (the birthday of Josip Broz Tito) in Kumrovec point to the process of consecrating of the person and place that normally, due to their provenance, are marked as absolutely non-religious or even anti-religious.
 
Ključne besede
svetniki, Josip Broz Tito, religijsko izkustvo, čutila, Hrvaška

Keywords

saints, Josip Broz Tito, religious experience, senses, Croatia
 
Viri/References
Asad, Talal
1983 Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz. Man [London] (N. S.) 18: 237–259. Doi:10.2307/2801433.
Belaj, Marijana
2004 Sveci Juraj i Antun Padovanski u životu Krivopućana. Senjski zbornik [Senj] 31: 143–158.
2005 Tko je kriv za nevrijeme u Krasnu? (Etnološke crtice o pučkoj pobožnosti). Senjski zbornik 32: 377–392.
2006 Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti. Doctoral Dissertation. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Philosophy.
Connerton, Paul
1989 How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press.
Čolić, Juraj
1917 Godišnji običaji. Varoš u Slavoniji. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena [Zagreb] 21: 143–147.
Frykman, Jonas and Nils Gilje
2003 Being There. An Introduction. In: Frykman, Jonas and Nils Gilje (eds.), Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press, 7–51.
Horvat, Rudolf
1896 Narodna vjerovanja s bajanjem. Koprivnica u Hrvatskoj. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 1: 238–245.
Ivanišević, Frano
1905 Poljica. Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 10: 11–111; 181–307.
Jardas, Ivo
1957 Kastavština. Građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 39.
Jackson, Michael
1983 Knowledge of the Body. Man (N. S.) 18: 327–345. Doi:10.2307/2801438.
1996 Introduction: Phenomenology, Radical Empiricism, and Anthropological Critique. In: Jackson, Michael (ed.), Things as They Are. New Directions in Phenomenological Anthropology. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1–50.
Kotarski, Josip
1917 Lobor. Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 21: 180–224.
Kulišić, Marija and Ivana Vuković
2004 Majka Božja Snježna u pučkoj pobožnosti na području Krivoga Puta. Senjski zbornik 31: 239–260.
Kuret, Niko
19892 Praznično leto Slovencev. Ljubljana: Družina.
Lukić, Luka
1919 Varoš. Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 24: 32–238.
Ridley, Jasper
2000 Tito. Biografija. Zagreb: Prometej.