Traditiones, 36-1, 2007, 59–71

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:13.


DOI: 10.3986/Traditio2007360105       (PDF )
 
Naslov/Title
Saint Lucy , the Queen of Light. The Legend and Folklore of Saint Lucy
 
Avtorica/Author
Ulrika Wolf-Knuts
 
Izvleček
Praznik sv. Lucije se praznuje 13. decembra. Pri tem je glavna figura dekle, ki v belem ogrinjalu in s svečami obišče polno cerkev. Članek obravnava omembe čutov v časniških poročilih, ki opisujejo ceremonijo. Avtorica pojasnjuje, zakaj nekateri čuti sploh niso omenjeni, in povezuje spoznanja z mislimi o čutih kot elementih kulturnega sistema pod nadzorom moči, izkušenj in pričakovanj, ki osmišljajo tradicijo.

Abstract

The Feast of Saint Lucy is celebrated on December 13 by a girl wearing a white gown and candles that visits a crowded church. This article investigates the senses mentioned in newspaper reports describing this ceremony. I explain why some senses are not mentioned at all, and I relate my findings to thoughts about the senses as elements of a cultural system guided by power, experiences, and expectations that make up the sense of tradition.
 
Ključne besede
sv. Lucija, čuti, časniki, izkušnja, zavest o tradiciji

Keywords

Saint Lucy, senses, newspapers, experience, sense of tradition
 
Viri/References
Abo Underrattelser 1986, 1990, 1991, 2000, 2002, 2005, 2006.
Bringeus, Nils-Arvid
1999 Arets festdagar. Stockholm: Carlssons.
Eskerod, Albert
1947 Arets aring. Etnologiska studier i skordens och julens tro och sed. Stockholm: Nordiska museet (Nordiska museets handlingar 26).
Honko, Lauri,
1962 Geisterglaube in Ingermanland 1. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia (FF Communications
185).
Howes, David
2005 I ntroduction. In: Howes, David (ed.), Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader. Oxford and New York: Berg, 1–17.
Hufvudstadsbladet (Abbreviation Hbl) 1987, 1993, 1995, 1997.
Lonnqvist, Bo,
1969–1970 Lucia i Finland. Innovation och etnocentricitet. Folkliv. Acta ethnologica et folkloristica Europaea: 35–53.
Roberts, Lissa
2005 T he Death of the Sensuous Chemist. The ‘New Chemistry’ and the Transformation of Sensuous Technology. In: Howes, David (ed.), Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader. Oxford and New York: Berg, 106–127.
Stewart, Susan
2005 Remembering the Senses. In: Howes, David (ed.), Empire of the Senses. The Sensual Culture. Oxford and New York: Berg, 59–69.
Swahn, Jan-Ojvind
1993 Den svenska julboken. [Hoganas].
Vilkuna, Kustaa
1988 Vuotuinen ajantieto. Helsingissa, Otava.