Traditiones, 36-1, 2007, 155–168

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:29.


DOI: 10.3986/Traditio2007360111       (PDF )
 
Naslov/Title
The Modern Church Festival of the Assumption (Žolinė) in Lithuania. Understanding and Motives for Observation
 
Avtor/Author
Jonas Mardosa
 
Izvleček
Na osnovi informacij, zbranih pri etnografskih raziskavah v času praznika Marijinega vnebovzetja v Pivašiūnai 15. avgusta 2001, in pisnega gradiva, skuša avtor ugotoviti, kako ljudje razumejo cerkveni praznik, kateri vidiki praznika so jim pomembni in kateri so najpomembnejši motivi za udeležbo. Zbrane informacije kažejo, da romarji razumejo Marijino vnebovzetje kot praznik in priložnost, da uresničijo svoje religiozne potrebe in počastijo Blaženo Devico Marijo. Zelo pomemben motiv za udeležbo pri prazniku je iskanje odpuščanja in odveze.

Abstract

Based on information from ethnographic studies carried out during the Feast of the Assumption in Pivašiūnai on 15 August 2001 and literary material, this article seeks to determine how people understand this church festival, what aspects of the feast are important to them, and what the motives are for their participation. Information from the study showed that pilgrims understand the Assumption as a feast, and an opportunity to realize their religious needs and honour the Blessed Virgin Mary. A significant motive for participating in the church festival was seeking absolution and penance.
 
Ključne besede
cerkveni praznik, Marijino vnebovzetje, Žolinė, Pivašiūnai, razumevanje, motivi, romanje

Keywords

church festival, Assumption, Žolinė, Pivašiūnai, understanding and motives, pilgrim
 
Viri/References
Bartkus Feliksas, Alekna Petras
1953 Dievas ir žmogus. Katalikų tikėjimo tiesos, dorovės reikalavimai ir sielai pašvęsti priemonės. Roma: K. Vasys
Ганцкая, Ольга Андреевна
1978 Поляки. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Летне-осенние
праздники. Летне-осенние праздники. Mосква: Наука. Грацианская, Наталья Николаевна
1978 Чехи и словаки. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Летне-осенние праздники. Летне-осенние праздники. Mосква: Наука.
Lemee-Goncalves, Carole
2003 Transmission by Jumping over Generation and Re-inscription Process. Summary. Lietuvos etnologija 3 (12). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos=Lithuanian Ethnology. Studies in Social Anthropology and Ethnology: 75–77.
Lietuvių Marijos mėnuo
1937 Lietuvių Marijos mėnuo. Paruošė T, Kazimieras, kapucinas. Kaunas: Bendrovė “Malda”. Liturginis maldynas
1968 Liturginis maldynas. Vilnius-Kaunas: Lietuvos TSR vyskupijų ordinarų kolegija.
Лозка, Aлесь
2002 Беларускi народны каляндар. Мiнск: Полымя.
Mardosa, Jonas
2003 Šiuolaikiniai atlaidai Lietuvoje: religinis ir socialinis aspektas. Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai , T. XVIII. I knyga, 259–278.
2004 Pivašiūnų Žolinės atlaidai: 2001 metų etnologinio tyrimo duomenimis. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. LIX-LX, 93–112.
Świtała-Trybek, Dorota
2000 Święto i zabawa. Odpusty parafialne na gornym Śląsku. Wroclaw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Vaišnora, Juozas
1958 Marijos garbinimas Lietuvoje. Roma: Lietuvos katalikų Mokslų Akademija.
Vitunskas, Vytautas
2000 Pivašiūnai. Alytus: AB “Alytaus spaustuvė”.
V
yšniauskaitė, Angelė
1993 Mūsų metai ir šventės. Kaunas: Šviesa.