Traditiones, 36-1, 2007, 29–38

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:08.


DOI: 10.3986/Traditio2007360103        (PDF )
 
Naslov/Title
Candles in Swedish Churches
 
Avtor/Author
Nils-Arvid Bringéus
 
Izvleček
Avtor opisuje, kako so v švedskih cerkvah in družbi v različnih obdobjih imeli različen odnos do rabe sveč: afirmativnega do same reformacije, odklonilnega ali ambivalentnega ves čas do 20. stoletja, ko so postale sveče znova pomemben element verskega doživljanja in tudi drugače v javnem življenju.

Abstract

The author describes how Swedish churches and society have had different relationships to the use of candles: affirmative up to the Reformation, and negative or ambivalent up to the twentieth century, when candles started once again becoming an important element not only of religious life, but public life as well.
 
Ključne besede
sveče, Švedska, reformacija

Keywords

candles, Sweden, reformation