TRADITIONES, 43/2, 2014

Submitted by stanka on Fri, 13/06/2014 - 08:59.

GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY 1934 - 2014


Drago Kunej, Uvodna beseda
Marjetka Golež Kaučič, Portret Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU ob njegovi osemdesetletnici


ZVOČNO GRADIVO GRAMOFONSKIH PLOŠČ KOT VIR ETNOMUZIKOLOŠKIH IN FOLKLORISTIČNIH RAZISKAV /
SOUND MATERIAL FROM GRAMOPHONE RECORDS AS A SOURCE FOR ETHNOMUSICOLOGY AND FOLKLORE RESEARCH
Drago Kunej, Slovenski posnetki na gramofonskih ploščah z 78 o/min/Slovenian Recordings on 78 rpm Records
Pekka Gronow, The World’s Greatest Sound Archive. 78 rpm Records As A Source For Musicological Research/Največji zvočni arhiv na svetu. Plošče z 78 o/min kot vir za muzikološke raziskave
Drago Kunej, Leto 1908 – začetek diskografije slovenske glasbe?/1908: The Beginnings of Slovenian Music Discography?
Mojca Kovačič, Posnetki vokalnih zasedb Glasbene matice in podoba ljudske pesmi v času prvih gramofonskih snemanj na Slovenskem/Recordings of Music Society Glasbena Matica Vocal Ensembles and the Representation of Folk Music at the Time of the Earliest Gramophone Recordings
Charles F. Debevec, Slovenian Recordings Made in America Prior to World War II/Slovenski posnetki iz Amerike iz obdobja pred 2. svetovno vojno
Rebeka Kunej, Stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo/Old Gramophone Records as an Ethnochoreological Resource
Marija Klobčar, »Oj lušno je res na deželi«. Percepcija ljudske pesmi in ljudskega pri izdajah gramofonskih plošč pred drugo svetovno vojno/“It’s so Pleasant in the Countryside.”/The Perception of Folk Songs and the Folk on Gramophone Recordings Before the Second World War
Urša Šivic, Gramofonske plošče z 78 obrati na minuto – izraz ponarodelosti ali vzrok zanjo?/78 rpm Gramophone Records: An Expression of Song Folklorization or its Origin?
Marjeta Pisk, Gramofonske plošče in njihove labele/Gramophone Records and their Labels
Marjetka Golež Kaučič, Avgusta Danilova, interpretka ljudskih in umetnih pesmi na gramofonskih ploščah med identifikacijo, hibridizacijo in popularizacijo izročila
Nataša Cigoj Krstulović
, Prizadevanja glasbene matice za ohranitev in oživitev ljudske glasbene dediščine ter ustanovitev Instituta za raziskavanje slovenske glasbene folklore leta 1934/Efforts by the Slovenian Music Society to Revive Folksong Repertoire and Institutionalization of Ethnomusicology in 1934


POROČILA O KNJIGAH IN DOGODKIH / BOOK REVIEWS AND REPORTS