TRADITIONES, 43-2-3, 2014

Objavil stanka, dne Fri, 13/06/2014 - 09:40.

DOI: 10.3986/Traditio2014430203(PDF )

Naslov/Title   Leto 1908 – začetek diskografije slovenske glasbe?

Avtor/Author   Drago Kunej

Izvleček

Prispevek se osredinja na prvo obširnejše snemanje slovenske glasbe in slovenskih izvajalcev, ki ga je izvedlo podjetje Gramophone Company v Ljubljani. Odmev tega snemanja je zaslediti v oglaševanju, saj se takrat začnejo pri nas sistematično tržiti posnetki slovenske glasbe, snemanje pa predstavlja tudi pomembno prelomnico pri snemanju plošč s slovenskim gradivom, saj so temu vzoru kmalu sledila tudi druga gramofonska podjetja. Na podlagi časopisnih oglasov in drugih dostopnih virov želi prispevek osvetliti repertoar in izbor izvajalcev ter pokazati na velik pomen tega dogodka za nadaljnja snemanja plošč s slovenskim gradivom in njihovo trženje.

Abstract 

The article focuses on the first extensive recording of Slovenian music and Slovenian performers carried out by the Gramophone Company in Ljubljana. The outcome of this recording session represents the start of systematic marketing of recorded Slovenian music in Slovenia as well as a significant turning point in producing records with Slovenian material because it set an example later followed by other gramophone companies. Based on newspaper advertisements and some other sources, the article sheds light on the repertoire and selection of performers and demonstrates the great importance of this event for records with Slovenian material and marketing them.

Ključne besede:
gramofonske plošče, časopisni oglasi, Gramophone Company, Ljubljana, 1908, glasbena industrija.

Keywords:
gramophone records, newspaper advertisements, Gramophone Company, Ljubljana, 1908, music industry.

Viri/References

Edinost. 1902. Anton Skerl … Edinost. (Glasilo političnega društva »Edinost« za Primorsko) 27 (255), 3. 10.: [4].
Edinost. 1904. Anton Skerl … Edinost 29 (339), 7. 12.: [3].
Edinost.
1905. Tržaški grafični zavod … Edinost 30 (66), 7. 3.: [4].
Edinost.
1906. Zaloga Gramofonov … Edinost 31 (358), 30. 12.: [9].
Edinost.
1907. Mehanična delavnica … Edinost 32 (246), 6. 9.: [4].
Edinost.
1908a. Vrhu italijanskega in nemškega repertoir-a Edinost 33 (268), 27. 9.: [9].
Edinost.
1908b. Slovenci! … Edinost 33 (302), 1. 11.: [3].
Edinost.
1908c. Eugenia Cossovel … Edinost 33 (306), 5. 11.: [3].
Friedman, Howard. B. n. l. 1. The Collector’s Guide to Gramophone Company Record Labels 1898 – 1925.
http://musicweb-international.com/Friedman/#ixzz2EM9dqiIU  
Friedman, Howard. B. n. l. 2. Matrix and Catalog Numbers in G&S Discography.
http://gasdisc.oakapplepress.com/matrix1.htm
Gramophone Company. B
. n. l. Gramophone Company. Wikipedia, the free encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Zonophone
Kelly, Alan. 1995. Gramophone Company Matrix Series, Suffix q, r, s. Recorded by Max Hampe, 1904-1916. MAT107. CD-ROM. Sheffield: samozaložba.
Kelly, Alan. 2000. Structure of the Gramophone Company and its Output: HMV and Zonophone, 1898 to 1954: Analysis of Paper and Computer Files. CD-ROM. Sheffield: samozaložba.
Kelly, Alan. 2004. Gramophone Company Matrix Series, Suffix k, l, m (early use C, z, Hp). Recorded by Franz Hampe (Hampe I), 1902-1919. MAT105. CD-ROM. Sheffield: samozaložba.
Kelly, Alan. 2009. His Master’s Voice: The Central European Catalogue. (70000 to 79000), 1899 to 1929. CD-ROM. Sheffield: samozaložba.
Kunej, Drago. 2008. Fonograf je dospel! Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kunej, Drago. 2012. Slovenian recordings made by the Favorite company in Ljubljana in 1910. V: Pekka Gronow in Christiane Hofer (ur.), The Lindström project: Contributions to the history of the record industry / Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie; Vol. 4. Wien: Gesellschaft für historische Tonträger, 44–50.
Kunej, Drago. 2014. Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev. Glasnik SED 54 (1–2).
Lotz, E. Rainer in Björn Englund. 2011. Linström matrix series. V: Pekka Gronow in Christiane Hofer (ur.), The Lindström Project: Contributions to the history of the record industry /  Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie; Vol. 1. Wien: Gesellschaft für Historische Tonträger, 87–171.
Pennanen, Risto. 2007. Immortalised on Wax: Professional Folk Musicians and Their Gramophone Recordings Made in Sarajevo, 1907 and 1908. V: Božidar Jezernik idr. (ur.), Europe and Its Other – Notes on the Balkans. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 107–148.
Perkins, John F. idr. 1976. On Gramophone Company Matrix Number, 1898 to 1921. The record Collector 23 (3–4): 51–90.
Oblak, Alfons. 1890. Fonograf, grafofon in gramofon. Dolenjske novice 6 (18): 137–139. 
Slovenec. 1900a. Dnevne novice.
Joure-fixe. Slovenec (Politični list za slovenski narod) 28 (255), 7. 11.: [2].
Slovenec. 1900b. Dnevne novice. Joure-fixe meščanskega kluba. Slovenec 28 (257), 9. 11.: [3].
Slovenec. 1902a. Dnevne novice. Večer šentpeterskih podružnic družbe sv. Cirila in Metoda … Slovenec 30 (55), 7. 3.: [3].
Slovenec. 1902b. Gramofon … Slovenec 30 (162), 17. 7.: [4].
Slovenec. 1908a. Plošče za gramofon s slovenskim besedilom … Slovenec 36 (169), 25. 7.: [9].
Slovenec. 1908b. Milko KrapešSlovenec 36 (221), 26. 9.: [10].
Slovenec. 1908c. Najnovejše slovenske produkcije … Slovenec 36 (296), 24. 10.: [14].
Slovenec. 1908d. Domače slovenske tvrdke. Slovenec 36 (245), 19. 12.: [8].
Slovenec. 1908e. Največja tvrdka … Slovenec 36 (292), 19. 12.: [12].
Slovenec. 1908f. Največja tvrdka … Slovenec 36 (296), 24. 12.: [8].
Slovenec. 1910. Novi posnetek sloven. pesmi … Slovenec 38 (177), 6. 8.: 2, 8.
Slovenski narod. 1902. Božično darilo! … Slovenski narod 35 (231), 8. 10.: [4].
Slovenski narod. 1904. Vsekdar najnovejše prave gramofone … Slovenski narod 37 (184), 13. 8.: [14].
Slovenski narod. 1905a. Novo! Od danes naprej … Slovenski narod 38 (248), 28. 10.: [10].
Slovenski narod. 1905b. Kupi samo z varstveno znamko … Slovenski narod 38 (257), 9. 11.: [6].
Slovenski narod. 1908a. Veliko zalogo gramofonov … Slovenski narod 41 (151), 2. 7.: [6].
Slovenski narod. 1908b. Gramofon g. Zajca z novimi komadi ... Slovenski narod 41 (170), 24. 7.: [2].
Slovenski narod. 1908c. Zonophoni s slovenskimi pesmimi. Slovenski narod 41 (171), 25. 7.: [5].
Slovenski narod. 1908d. Novemberski novi posnetek. Slovenski narod 41 (267), 14. 11.: [10].
Slovenski narod. 1908e. Decembrski novi posnetek. Slovenski narod 41 (285); 5. 12.: [14].
Slovenski narod.
1908f. Velika zaloga slovenskih gramofonskih plošč Slovenski narod 41 (290), 12. 12.: [5].
Slovenski narod. 1909. Decembrski novi posnetek. Slovenski narod 42 (25) 1. 2.: [7].
Slovenski narod.
1911. Nove dvostranske slovenske plošče! Slovenski narod 44 (144), 24. 6.: 12.
Sherman, Michael W. 2010. The Collector's Guide to Victor Records. 2. izd. Tustin: Monarch Record Enterprises.
Štritof, Anton. 1908. Izvestje »Glasbene Matice« v Ljubljani o 36. društvenem letu 1907/8. Ljubljana: Glasbena matica.
Zonophone.
b. n. l. Zonophone. Wikipedia, the free encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Zonophone