Traditiones, 43-2-1, 2014

Objavil stanka, dne Fri, 13/06/2014 - 09:24.

DOI: 10.3986/Traditio2014430201

(PDF )

Naslov/Title  Slovenski posnetki na gramofonskih ploščah z 78 o/min

Avtor/Author Drago Kunej

 

Izvleček

Prispevek obravnava slovensko gradivo na gramofonskih ploščah z 78 o/min, ki je nastalo v obdobju od najzgodnejših posnetkov do začetka 2. svetovne vojne. Pri tem poskuša odgovoriti na vprašanja, ali imajo ti posnetki, ki so nastali iz komercialnih razlogov, dovolj pomembno kulturno, etnomuzikološko, folkloristično in etnokoreološko vrednost, da bi bili primerni kot vir za etnomuzikološke in folkloristične raziskave; koliko zvočnega gradiva, povezanega z ljudsko glasbo, imamo Slovenci posnetega na starih gramofonskih ploščah; kako to gradivo na podlagi skromnih spremnih podatkov na ploščah ustrezno interpretirati.

Abstract 

The article introduces Slovenian material on 78 rpm gramophone discs recorded in the period from the earliest recordings to the beginning of the Second World War. The author addresses whether these recordings, which were made for commercial reasons, have sufficiently important cultural, ethnomusicological, folklore, and ethnochoreological value to serve as a good source for ethnomusicology and folklore research. He also discusses how many Slovenian sound recordings associated with folk music are recorded on old gramophone records and how this material can be properly interpreted on the basis of scant written information accompanying the discs.

Ključne besede: gramofonske plošče, slovenski zvočni posnetki, glasbena industrija, ljudska glasba.

Keywords: gramophone records, Slovenian sound recordings, music industry, traditional music.

Viri/References

Bulić, Dario. 1980. Diskografija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. Diplomska naloga. Zagreb: Muzička akademija u Zagrebu.
Burt, Alexander D. 1963. Phonograph. V: Harry S. Ashmore (ur.), Encyclopeadia Britannica, Volume 17, Chichago (etc.): William Benton, 772B–773.
Columbia ... 1914. Columbia Record 12 (5): 10.
Debevec, Charles F. 2014. Slovenian Recordings Made in America Prior to World War II. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430205.
Friedman, Howard S. B. n. l. Matrix and Catalog Numbers in G&S Discography.
http://gasdisc.oakapplepress.com/matrix1.htm
Golež Kaučič, Marjetka. 2014.Avgusta Danilova, interpretka ljudskih in umetnih pesmi na gramofonskih ploščah: identifikacija, hibridizacija in popularizacija izročila. Traditiones 43 (2).
DOI: 10.3986/traditio2014430210.
Gronow, Pekka. 1982. Ethnic recordings: an introduction. V: Richard Spottswood idr. (ur.), Ethnic Recordings in America. A Neglected Heritage. Washington D. C.: Library of Congress, 1–49.
Gronow, Pekka.
2014. The world’s greatest sound archive: 78 rpm records as a source for musicological research. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430202.
Gronow, Pekka in Björn Englund. 2007. Inventing recorded music: the recorded repertoire in Scandinavia 1899–1925. Popular Music 26 (2): 281–304.
GNI DZGP. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Digitalna zbirka gramofonskih plošč.

Lechleitner, Franz. 2004. Schellacks sind nicht nur zum Hören da. Leitfaden für Interessierte.V: Christiane Hofer (ur.), Rundschrift – Circolare. Wien: Gesellschaft für historische Tonträger, b. n. s.
Lipovšćak, Veljko. 1997. Iz povijesti hrvatskih zvučnih zapisa na 78 okretaja. V: Željko Staklarević (ur.), Fonografija u Hrvatskoj. Zagreb: Tehnički muzej, 15–39.
Kelly, Alan. 1995. Gramophone Company Matrix Series, Suffix q, r, s. Recorded by Max Hampe, 1904-1916. MAT107. CD-ROM. Sheffield: samozaložba.
Klobčar, Marija. 2014. »Oj lušno je res na deželi.« Percepcija ljudske pesmi in ljudskega pri objavah gramofonskih plošč pred drugo svetovno vojno. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430207.
Kovačič, Mojca. 2014. Posnetki vokalnih zased Glasbene matice in podoba ljudske pesmi v času prvih gramofonskih snemanj. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430204.
Kunej, Drago. 2008.
Fonograf je dospel! Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kunej, Drago. 2012. Slovenian recordings made by the Favorite company in Ljubljana in 1910. V: Pekka Gronow in Christiane Hofer (ur.), The Lindström project. Vol. 4, Contributions to the history of the record industry. Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie.
Wien: Gesellschaft für historische Tonträger, 44–50.
Kunej, Drago. 2014a. Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev. Glasnik SED 54 (1–2).
Kunej, Drago. 2014b. Leto 1908 – začetek diskografije slovenske glasbe. Traditiones 43 (2) .
DOI: 10.3986/traditio2014430203.
Kunej, Rebeka. 2013.
Looking at Folk Dance: The Overlooked Resources of Old Gramophone Records. V: Drago Kunej in Urša Šivic (ur.),Trapped in Folklore? Studies in Music and Dance Tradition and Their Contemporary Transformations. Zürich, Berlin: LIT, 161–179.
Kunej, Rebeka. 2014. Stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo.
Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430206.
Pennane, Risto. 2007. Immortalised on Wax: Professional Folk Musicians and Their Gramophone Recordings Made in Sarajevo, 1907 and 1908. V: Božidar Jezernik idr. (ur.), Europe and Its Other – Notes on the Balkans. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 107–148.
Pisk, Marjeta. 2014. Gramofonske plošče in njihove labele. Traditiones 43 (2).
DOI: 10.3986/traditio2014430209.
SGM.
B. n. l. Columbia Record. Slovenian-Krainer. Slovenski gledališki muzej, Mapa 18, št. 8, Avgusta Danilova.
Slovenski narod. 1909. Novi posnetek slovenskih pesmi v Ljubljani. Slovenski narod 42 (143): [5].
Spottswood, Richard K. 1982. Ethnic recordings: an introduction. V: Richard Spottswood idr. (ur.), Ethnic Recordings in America. A Neglected Heritage. Washington D. C.: Library of Congress, 1–49.
Spottswood, Richard K. 1990. Ethnic music on records: a discography of ethnic recordings produced in the United States, 1893 to 1942. Chicago: University of Illinois Press.
Šivic, Urša. 2014.Gramofonske plošče z 78 obrati na minute – izraz ponarodelosti ali vzrok zanjo? Traditiones 43 (2).
DOI: 10.3986/traditio2014430208.
Victor1919. Novi Slovenski Recordi Victor. (New Victor Slovene Records). Camden, NJ: Victor Talking Machine Company.
Victor1925. Victorjevi Recordi v Slovenščini. Victor records in Slovenian. Camden, NJ: Victor Talking Machine Company.
Virtual Gramophone. B. n. l. Early Sound Recording and the Invention of the Gramophone. The Virtual Gramophone. http://www.collectionscanada.ca/gramophone/m2-3004-e.html