TRADITIONES • 33/1 • 2004

Submitted by stanka on Mon, 26/10/2009 - 11:40.


Uredila / Volume Editors: Ingrid Slavec Gradišnik in/and Jurij Fikfak

KAZALO

RAZPRAVE IN RAZGLEDI / ARTICLES
Irene Portis Winner, Social Structure and Freedom. The Semiotic Study of Cultures (Družbena struktura in svoboda. Semiotične raziskave kultur)
Ines Prica, Nasljeđe jugoslavenskih etnologija i suvremeno istraživanje postsocijalizma (Legacy of Yugoslav Ethnologies and Contemporary Research of Post-socialism)
Helmut Eberhart, Romanje. Sodobne težnje in raziskovalni prijemi (Wallfahrt und Wallfahrtsforschung. Aktuelle Tendenzen und Zugänge)
Tone Cevc, Sirarjenje v planinah v Kamniško-Savinjskih Alpah v luči arheoloških najdb in zgodovinskih virov / Cheese Making in the Kamnik and the Savinja Dairy Mountains in the Light of Archaeological Finds and Historic Sources)
Friedbert Ficker, Die Architektur in der Krippenkunst (Arhitektura v jaslični umetnosti)
Mojca Ravnik, Sv. Štefan v Zanigradu, praznik družine, vasi in soseske (The Feast of St. Stephen in Zanigrad, Celebration of Kinship, Village, and Neighborhood)
Jasna Fakin in Katja Jerman, Nema toleranca. Nastavki za preučevanje istrskih beguncev (Istrian Refugees. Research Material and Propositions)
Katalin Munda Hirnök, Prikaz sezonstva v Števanovcih v luči spominov intervjuvancev (Seasonal Work in the Memory of the People of Apátistvánfalva)
Milko Matičetov, S škržadi od Korinta do Istre in k Vipavi – Soči – Nadiži. Semantične povezave (Con le cicale da Corinto all’Istria e infine presso i fiumi Vipacco – Isonzo – Natisone. Collegamenti semantici)
Monika Kropej, Sodobne zgodbe slovenskih študentov Univerze v Ljubljani (Contemporary Legends among Slovenian Students in Ljubljana)
Aleš Gačnik, Neopredmetene tradicije v muzejih. Kritika muzejev in muzejskih razstav mask v Sloveniji (The Communication of Intangible Traditions to Museum Public. Critical Remarks of Museums and Museum Exhibitions on Masks)
Nataša Visočnik, Bivalna kultura v tradicionalni japonski hiši (Dwelling in Traditional Japanese House)
 
GRADIVO / MATERIAL
Janez Dolenc in Tončka Reven, Kmečko delo in šege skozi leto med obema vojnama v Izgorju
 
KRITIKA IN POLEMIKA / DISCUSSION
Silvo Torkar, Izšel je Slovenski etnološki leksikon. Veliko relevantnih podatkov, a tudi zevajoče praznine in leksikografski spodrsljaji
Borut Brumen, Odgovor Mojci Ravnik
 
OBLETNICE / ANNIVERSARY
VOŠČILO AKAD. DR. MILKU MATIČETOVEMU OB 85-LETNICI