Traditiones • 33/1 • 2004

Objavil stanka, dne Tor, 04/01/2011 - 10:12.


DOI: 10.3986/Traditio2004330102       (PDF )
 
Naslov/Title
Legacy of Yugoslav Ethnologies and Contemporary Research of Post-socialism
 
Avtorica/Author
Ines Prica
 
Izvleček
U izlaganju se razmatraju uvjeti za antropološko istraživanje postsocijalističkih društava s obzirom na znanstveno nasljeđe etnologija u socijalizmu, posebno na primjeru hrvatske etnologije kao nekadašnjeg dijela jugoslavenskog sustava različitih etnoloških znanstvenih tradicija. Praznina etnografije socijalizma ali i elementi znanstvene postkolonijalnosti u istraživanju i interpretaciji istočnoeuropskih društava od strane zapadne antropologije posljednjih desetak godina otčitavaju se u nasljeđu bivših socijalističkih etnologija i njihovih nesvjesnih ili dirigiranih interpretativnih interesa. 

Abstract

The conditions for the anthropological research of post-socialist societies are discussed with regard to the legacy of ethnologies in socialism, with the accent on the Croatian ethnology as the former part of the Yugoslav system of different ethnological scientific traditions. The blankness of ethnography of socialism, but also some features of the current anthropological interpretation of the East European cultures, are detected in the underlying heritage of the former socialist ethnologies and their unconscious or dictated interpretative interests.
 
Ključne besede
postsocializem, etnografija socijalizma, etnologija, Hrvatska 

Keywords

Postsocialism, ethnography of socialism, ethnology, Croatia.
 
Viri/References
Bhabha, Hommi
1994 The Location of Culture. London, Routledge.
Burawoy, Michael in Katherine Verdery
1999 Introduction. U: Burawoy, Michael i Katherine Verdery (ur.), Uncertain Transition. Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanham, MD, Rowman & Litllefield Publishers, Inc.: 1–18.
Čale Feldman, Lada
1995 Intellectual Concerns and Scholary Priorities. A Voice of an Ethnographer. Narodna umjetnost 32 (1): 79–91.
Čale Feldman, Lada idr.
1993 (ur.) Fear, Death, and Resistance. An Ethnography of War. Croatia 1991–1992. Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, X-Press.
Čapo Žmegač, Jasna
1997 Hrvatski uskrsni običaji. Korizmeno-uskrsni običaji hrvatskog puka u prvoj polovici XX. stoljeća. Svakidašnjica, pučka pobožnost, zajednica. Zagreb, Golden marketing.
1997a Hrvatska etnologija – stanje, s osvrtom na svjetsku znanost. U: Zbornik radova simpozija o fundamentalnim istraživanjima. Zagreb, HAZU: 191–198.
2004 Pogled izvana. Hrvatska i model ‘balkanske obitelji’. U: Jambrešić Kirin, Renata i Tea Škokić (ur.), Između roda i naroda. Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, Centar za ženske studije Zagreb: 49–69.
Čapo Žmegač, Jasna idr.
1998 Hrvatska etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskoga puka. Zagreb, Matica hrvatska.
Hann, Chris
2003 Eurasia. Cooperation (www.eth.mpg.de/pubs/jb-02-03/jb2003-008department).
Herzfeld, Michael
1986 Ours Once More. Folklore, Ideology, and Making of Modern Greece. New York, Pella Publishing Company, Inc.
1987 Anthropology through the Looking-Glass. Critical Ethnography in the Margins of Europe. New York: Cambridge University Press.
Hofer, Tamas
1968 Anthropologists and Native Ethnographers in Central European Villages. Comparative Notes on the Professional Personalitys of Two Disciplines. Current Anthropology 9 (4): 311–315.
JanMohamed, Abdul
1995 The Economy of Manichean Allegory. U: Aschroft, Bill idr. (ur.), The Post-colonial studies Reader. London-New York, Routledge.
Krotz, Esteban
1997 Anthropologies of the South, their rise, their silencing, their characteristics. Critique of Anthropology 17 (3): 253–261. doi:10.1177/0308275X9701700302
Lass, Andrew
1989 What keeps a Czek Folk Alive. Dialectical Anthropology 14: 7–19.
Lozica, Ivan
1997 Hrvatski karnevali. Zagreb, Golden marketing.
Muraj, Aleksandra
1984 Teorijsko-metodološke zamisli Antuna Radića. Etnološka tribina 6–7: 31–36.
1996 Talking with Dunja. Narodna umjetnost 33 (2): 31–47.
Pavković, Nikola idr.
1988 Aspirations and Directiones of Development of Ethnology in the Socijalist Republic of Serbia (1945–1983). Etnološki pregled 23–24: 5–16.
Povrzanović, Maja
2000 The Imposed and the Imagined as Encounteres of Croatian War Ethnographers. Current Anthropology 41 (2): 151–160.
Prica, Ines
1991 Granice običaja. Narodna umjetnost 28: 243–267.
1995 Between Destruction and Deconstruction, The Preconditions of Croatian ethnography of War. Collegium Anthropologicum 19 (17/1): 7–17.
2001 Mala europska etnologija. Zagreb, Golden marketing.
2001a (1995) ’To be here – to publish there’. Zur Situationen einer kleinen Europäischen Ethnologie. U: Čapo Žmagač, Jasna idr. (ur.), Kroatische Volkskunde/Ethnologie in der Neunzigern. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, Bd. 22): 31–51.
2003 Domaći drugi. U: Biti, Vladimir i Nenad Ivić (ur.), Znakovi povijesti u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada MD: 87–127.
2004 Žene obavljaju muški posao. Rod i autoritet u hrvatskoj etnologiji. U: Jambrešić Kirin, Renata i Tea Škokić (ur.), Između roda i naroda. Zagreb, Institut za etnologiju i fokloristiku, Centar za ženske studije: 33–49.
Rakić, Radomir
1999 Historical anthropology? (if that is a problem at all). U: Jovanović, Miroslav idr. (ur.), Between the archives and the field. A dialogue on historical anthropology of the Balkans. Belgrade i Graz, Udruženje za društvenu istoriju (Zur Kunde Suedosteuropas. Band II/27. Teorija 1): 231–254.
Rihtman Auguštin, Dunja
1974 O nekim metodološkim problemima etnološkog istraživanja sadašnjosti. Etnološki pregled 12: 121–129.
1976 Pretpostavke suvremenog etnološkog istraživanja. Narodna umjetnost 13: 1–24.
1987 Sažetak diskusije s kolokvija »Istraživanje običaja – pojmovi i termini«. Narodna umjetnost 24: 117–131.
1987a Teorija o dvije kulture. Od Radića do Gramscija, Ciresea i Burkea. Narodna umjetnost 24: 177–192.
1988 (ur.) Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia. Zagreb, Zavod za istraživanje folklora (Posebno izdanje 9): 9–21.
1992 Knjiga o Božiću. Zagreb, August Cesarec, Mosta, Institut za etnologiju i folkloristiku.
1992a Etnologija socijalizma i poslije. Etnološka tribina 15: 81–91.
1996 A National Ethnology, its Concepts and its Ethnologists. Etnologia Europea 26: 99–106.
2001 Etnologija i etnomit. Zagreb, Naklada Publica.
Said, Edward W.
1989 Representing the Colonized. Anthropology’s Interlocutors. Critical Inquiry 16: 205–225. doi:10.1086/448481
Slavec, Ingrid
1988 Slovenian Ethnology Between the Past and the Present. Etnološki pregled 23–24: 37–59.
Supek, Olga
1976 Od teorije do prakse i nazad. Mogućnost marksističkog shvaćanja u etnologiji. Narodna umjetnost 13: 57–75.
1988 Ethnology in Croatia. Etnološki pregled 23–24: 17–35.
Tishkov, Valery
1992 The Crisis in Soviet Anthropology. Current Anthropology 33 (4): 371–382.
Van de Port, Matiijs
1999 It takes a Serb to know a Serb. Uncovering the roots of obstinate otherness in Serbia. Critique of Anthropology 19 (1): 7–31. doi:10.1177/0308275X9901900104
Verdery, Katherine
1996 What Was Socialism and What Comes Next. Princeton, Princenton University Press.
Vitez, Zorica i Aleksandra Muraj
2000 (ur.) Croatian Folk Culture at the Crossroads of Worlds and Eras. Zagreb, Galerija Klovićevi dvori.