TRADITIONES • 37/1 • 2008

Submitted by stanka on Wed, 14/10/2009 - 10:00.

Uredil / Volume Editor: Jurij Fikfak

RAZPRAVE IN RAZGLEDI / ARTICLES AND ESSAYS
Thomas C. Wolfe, Constitution of an Object of Study. Slovenia between Global and Local (H konstituciji predmeta raziskave. Slovenija med globalnim in lokalnim)
Peter Grzybek, Fundamentals of Slovenian Paremiology (Osnove slovenske paremiologije)
Tina Volarič, Pustovanje. Ločnice in prehodi (Carnival. Boundaries and Transitions)
Mateja Habinc, Raziskave (post)socialističnih koledarskih praznikov (Investigating (Post-) Socialist Public Holidays)
Marjeta Pisk, Raziskave ljudske pesmi med tekstom in kontekstom (Folk-Song Research – Between Text and Context)
Vanja Huzjan, Podoba otroka v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Psihoanalitične vinjete (Images of Children in Slovenian Narrative Folk Songs/Ballads. Psychoanalytic Vignettes)
Kristina Toplak, Lokalne, nacionalne in globalne percepcije umetnostnih svetov. Slovenci v Buenos Airesu (Local, National, and Global Perceptions of Art Worlds. Slovenians in Buenos Aires)
Ludvik Karničar, Fonetično zapisovanje narečnih etnoloških besedil (Phonetic Transcription of Dialect Ethnology Texts)
Helena Ana Čujec Stres in Špela Stres, Razvoj ledinskih imen na področju Zatolmina z visokogorskimi planinami (Development of Choronyms in the Region of Zatolmin with High-Mountain Pastures)

POROČILA O KONFERENCAH
9. kongres Mednarodnega združenja za etnologijo in folkloro (SIEF), Derry, Severna Irska, 16.–20. junij 2008 (Ingrid Slavec Gradišnik)
38. Mednarodna konferenca raziskovalcev balad, Cardiff, Wales, Velika Britanija, 28. julij–2. avgust 2008 (Marija Klobčar)
Prvi simpozij študijske skupine ICTM »Glasba in plesi Jugovzhodne Evrope«, Struga, Makedonija, 4.–9. september 2008 (Maša Marty)
14. Mednarodni slavistični kongres, Ohrid, Makedonija, 10.–15. september 2008 (Saša Babič)

KNJIŽNA POROČILA IN OCENE