TRADITIONES • 40/3 • 2011

Submitted by stanka on Tue, 13/12/2011 - 11:57.

REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES /

REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE

 

Marija Klobčar, Real and Virtual Spaces of Revisting the Question »What to do with Folklore?« (Realni in virtualni prostori premisleka o vprašanju »Kam bi s to folkloro?«)

Sigrid Rieuwerts, What to do with … Folklore? What to … with Ballads? Revisiting »Mrs Brown of Falkland« (Kam bi s to … folkloro? Kam bi … s temi baladami? Vnovič o gospe Brown iz Falklanda)

Miha Kozorog, Nekaj pripomb za več družbenega konteksta v slovenski folkloristiki (Some Remarks toward more Social Context in Slovenian Folkloristics)

Saša Poljak Istenič , Texts and Contexts of Folklorism (Teksti in konteksti folklorizma)  

Tuomas Hovi, Dracula Tourism, Folklore and Cultural Heritage (Drakulski turizem, folklora in kulturna dediščina)

Irene Egger, The »Almdudler Trachtenpärchenball« – Part of typical Austrian Folk Culture (Almdudlerjev ples parov v tradicionalnih nošah – del tipične avstrijske ljudske kulture)

Ana Hofman, Folklora med preteklostjo in prihodnostjo. Partizanske pesmi in oblikovanje kanona jugoslovanske folklore (Folklore between the Past and the Future: Partisan Songs and the Canon of Yugoslav Folklore)

Pekka Suutari, Paradox of Writing Folk Music: National Representation and Song Writers in Russian Karelia (Paradoks ustvarjanja ljudske glasbe. Reprezenatacija narodnega in pisci pesmi v ruski Kareliji)

Maria Herrera-Sobek, Folklore and Ethno-Nationalism in Mexican American Literary, Production: Adaptation and Transformation of Indigenous Folk Icons in the Chicano Movement (Folklora in etno-nacionalizem v mehiškoameriški literarni produkciji. Prilagoditev in preoblikovanje domačinskih ikon v čikanskem gibanju)

Mohammad Hanif and Mohsen Hanif, A Trip Down Memory Lane: Revisiting Persians’ National Identity in the Safavids’ Folktales (Po poti spomina. Perzijska nacionalna identiteta v safavidskih ljudskih pripovedih)

Rita Treija, International Cooperation: Anna Bērzkalne (Mednarodno sodelovanje. Anna Bērzkalne)

Merja Leppälahti, Meeting between Species: Nonhuman Creatures from Folklore as Characters of Fantasy Literature (Srečanja vrst. Nečloveška bitja iz folklore kot liki fantazijske književnosti)

 

POPRAVKI / CORRIGENDA

Mojca Ravnik, Slovenci v Srbiji. Popravki in dopolnila

 

POROČILA O DOGODKIH IN KNJIGAH / REPORTS AND BOOK REVIEWS