OPERA ETHNOLOGICA SLOVENICA

Objavil stanka, dne Tor, 10/01/2006 - 10:11.

Zbirka je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja etnologije in sorodnih ved, ki obravnavajo vprašanja, povezana z življenjem, kulturo in izročilom.

O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. Razprave in gradiva [On Carnival, Masks and Masquerading].Uredili J. Fikfak idr. 2003.

Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja.
Uredila I. Slavec Gradišnik s sod. H. Ložar - Podlogar. 2005.

Irene Portis Winner, Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki. Uredil J. Fikfak. 2005.

Biti direktor v času socializma. Med idejami in praksami. Uredila J. Fikfak in Jože Prinčič s sodelovanjem Jeffreya D. Turka. 2008.

Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906-1995). Uredila I. Slavec Gradišnik s sodelovanjem H. Ložar – Podlogar. 2009.