OPERA ETHNOLOGICA SLOVENICA

Submitted by stanka on Thu, 15/10/2009 - 10:53.

The book collection has been founded in 2003 to publish monographs from the fields of ethnology and other disciplines, dealing with culture, way of life and tradition.

O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. [On Carnival, Masks and Masquerading]..Ed. by J. Fikfak et al. – 2003.

Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja [Torn Roots. Traces of Rajko Ložar’s Life and Work]. Ed. I. Slavec Gradišnik, coed. H. Ložar - Podlogar. – 2005.

Irene Portis Winner, Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki [Semiotics of Peasants in Transition. Slovene Villagers and Their Ethnic Relatives in America]. Ed. by J. Fikfak. – 2005.

Biti direktor v času socializma. Med idejami in praksami. [Company directors under socialism: between ideas and practice]. Ed. by J. Fikfak and Jože Prinčič, coed. Jeffrey D. Turk. – 2008.

Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906-1995). [The Magic of Tradition. The Legacy of Niko Kuret (1906–1995)]. Ed. by  I. Slavec Gradišnik, coed. H. Ložar - Podlogar.– 2009.