Sodelavci

Objavil administrator, dne Pon, 10/10/2005 - 19:29.
Znanstveni svetniki in svetnice: dr. Jurij Fikfak, izr. prof. dr. Maja Godina Golija, izr. prof. dr. Naško Križnar, dr. Monika Kropej, red. prof. dr. Marija Stanonik
Višja znanstvena sodelavka: dr. Ingrid Slavec Gradišnik
Znanstvena sodelavka: dr. Barbara Ivančič Kutin
Asistentke, mlade raziskovalke: Saša Babič  Špela Ledinek Lozej, Saša Poljak Istenič, Katarina Šrimpf
Asistentka: Vanja Huzjan
Strokovna sodelavca: Stanka Drnovšek, Miha Peče
Samostojna strokovna delavka: Božena Gabrijelčič
Samostojni tehnik: Sašo Kuharič
 
Upokojeni sodelavci: dr. Milko Matičetov, mag. Helena Ložar - Podlogar, doc. dr. Mojca Ravnik
 
Znanstveni svet Inštituta za slovensko narodopisje
dr. Jurij Fikfak (predsednik),
Akademik dr. Milko Matičetov (podpredsednik), akademik prof. dr. Franc Zadravec, dr. Maja Godina Golija, dr. Ingrid Slavec Gradišnik., dr. Marija Stanonik (člani).