O inštitutu

Objavil administrator, dne Pon, 03/10/2005 - 10:36.


Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU med 8. in 13. novembrom 2011 praznuje 60. letnico svojega delovanja. Praznovali jo bomo delovno, z mednarodno konferenco »Tradicija in kulturna dediščina. Izzivi za ustvarjalnost in poustvarjalnost«.
Med 8. in 10. novembrom bomo naslovno temo predstavili v treh delovnih sklopih: 1. Diskurzi o tradiciji in kulturni dediščini, 2. Ustvarjanje kulturne dediščine. Sistemi obravnave žive kulturne dediščine, 3. Sodobna recepcija kulturne dediščine. Spored
Med 11. in 13. novembrom se nam bo s svojo 7. redno letno konferenco pridružila Delovna skupina Ritualno leto pri Mednarodnem združenju za etnologijo in folkloristiko (WG RY SIEF), ki bo tematizirala problematiko raziskovalcev in poustvarjalcev kot sooblikovalcev tradicije v dveh obsežnejših sklopih: 1. Izvajalec, uprizoritev, raziskovalec, 2. So-oblikovanje dediščine, sooblikovanje izvedbe. Spored
Vljudno vabljeni!
Vsi iz Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU
 
 
 
 
 
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU je bil pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ustanovljen 3. oktobra 1951. Njegova predhodnica je bila Komisija za slovensko narodopisje iz leta 1947. Inštitut je sprva deloval v skromnih razmerah in s honorarnimi sodelavci. Prva redno zaposlena raziskovalca sta bila Milko Matičetov (1952) in Niko Kuret (1954), ki sta postavila temelje sekcijama za ljudsko slovstvo ter šege in igre. Inštitut je že v 50. letih širil stike s sodelavci na terenu, z raziskovalci doma in v tujini, med drugim je bil pobudnik delovne skupnosti vzhodnoalpskih etnologov Alpes Orientales.

V naslednjih desetletjih so se raziskave razširile na materialno kulturo, glasbeno narodopisje, ko je bila v letih 1972–1994 njegov del Sekcija za glasbeno narodopisje, od 80. let naprej pa še na etnološki film.

Danes je inštitut ena osrednjih etnoloških ustanov v Sloveniji. Razvija temeljne in aplikativne raziskave etnoloških in folklorističnih tem ter pri tem povezuje inštitutsko raziskovalno tradicijo in sodobne študije kulturnih transformacij. Sodelavci spoznanja razširjajo kot predavatelji na slovenskih univerzah in v tujini, se vključujejo v mednarodne raziskave in znanstvena združenja, objavljajo v domačih in tujih znanstvenih publikacijah.
Inštitut ima obsežne zbirke arhivskega gradiva, zvočne in slikovne dokumentacije, gradiva tekočih raziskav in etnološko knjižnico. V inštitutu deluje Avdiovizualni laboratorij z bogato vizualno dokumentacijo in filmskim gradivom. Sodelavki inštituta delujeta v Raziskovalni postaji ZRC SAZU Maribor in Raziskovalni postaji ZRC SAZU Nova Gorica.