Jurij FIKFAK

Objavil stanka, dne Fri, 06/01/2006 - 09:55.

 

Jurij FIKFAK, dr., znanstveni svétnik 
Študij slovenskega jezika in književnosti in etnologije. Magisterij in doktorat iz etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1982 se je zaposlil v Inštitutu za slovensko narodopisje.

Študiral v tujini v šolskem letu 1985/1986 kot DAAD štipendist v Nemčiji (zimski semester v Münchnu, poletni v Tübingenu), v šolskem letu 1994/1995 pa v ZDA, v Bostonu in Cambridgeu. Organiziral oz. soorganiziral je šest znanstvenih posvetovanj (med njimi pet mednarodnih) in uredil zbornike prispevkov ali povzetkov. V zimskem semestru 2001/2002 je predaval na univerzi v Gradcu (Avstrija); je eden od direktorjev seminarja Interpretation und Verstehen na Inter-University Centre v Dubrovniku. Sodeluje v več mednarodnih združenjih (SIEF, ISFNR, EASA, DGV, ISA, etc.) in je član izvršnega odbora mednarodnega semiotičnega združenja IASS-AIS (International Association for Semiotic Studies).

 

Področja raziskav:
- Zgodovina, teorija in metodologija etnoloških in folklorističnih raziskav
- Ritualne prakse vaških skupnosti 
- Slovenska narodnostna skupnost za mejami Slovenije (Štajersko, Koroško, Tržaško) 
- Ljudsko in amatersko gledališče 
- Etnologija, podatkovne zbirke, informacijski sistemi in večpredstavnost 

Izbrane objave:
1988 Jakob Volčič in njegovo delo (Ur.). Pazin, Ljubljana.
1993 Digital Image Processing in History: Towards Open Systems (Ur. skupaj z G. Jaritzem). St. Katharinen.
1998 Teorija in praksa večpredstavnosti v etnologiji na konkretnih primerih. Traditiones 27: 219-238.
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Forma 7 in Založba ZRC, Ljubljana.
2003 O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva (Ur. s sodelovanjem A. Gačnika, N. Križnarja in H. Ložar - Podlogar). Založba ZRC, Ljubljana.
2003
O Hacquetovih upodobitvah in opisih Drugega. Hacquetia 2/2: 37-48. Založba ZRC, Ljubljana.
2004
Qualitative Research: Emerging Trends - Different Perspectives (Ur. s sodelovanjem F. Adama in D. Garza). Založba ZRC, Ljubljana.
2005
Text & Reality (sourednik z J. Bernardom in P. Grzybekom). Založba ZRC, Ljubljana.
2006 Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega. Traditiones  35, 2: 141-154.
2008 Ethnographie in Serie: zu Produktion und Rezeption der "österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild", (Uredila J. Fikfak in R. Johler) - (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, Band 28). Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie.
2008 Narodopisje in Matija Majar. V: Rogelj Škafar, Bojana (ur.). Razstava Slovani Evrope : (Musée de Cinquantanaire, Bruselj 2008), slovenski prispevek : (Musée de Cinquantenaire, Brussels 2008), the Slovene contribution : (Eeuwfeestmuseum, Brussel 2008), Â Sloveense bijdrage : (Musée de Cinquantenaire, Bruxelles 2008), contribution slovène. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 2008, 13-47.
2008 Biti direktor v času socializma : med idejami in praksami (ur., sour. Prinčič, Jože in Turk, Jeffrey David. 
Opera ethnologica Slovenica) Založba ZRC, Ljubljana. 280 str.

2008 Pogledi na ritualnost in ritualne prakse na Slovenskem. Traditiones  37, 2: 45-59.
2009 Postojna : upravno in gospodarsko središče =an administrative and economic center (ur.). Postojna : Galerija 2, Ljubljana : Inštitut za
novejšo zgodovino, 2009.
2009 Europe : imagination & practices (Uredila J. Fikfak in Maria Vivod). Založba ZRC, Ljubljana.
2009 Cultural and social representations on the border : from disagreement to coexistence. V: Human affairs, 19, 4: 350-362.
2009 Europe, imagination and practices : introduction I. Traditiones 38, 2: 7-19.
2009 Simboli in ritualne prakse spora in sožitja : nekateri italijansko-slovenski diskurzi. V: Studia ethnologica Croatica 21: 355-387.
2009 Pratiche rituali del carnevale in Slovenia : l'interazione tra ricercatore e testimoni della tradizione. V: Lares 75, 2: 287-307.

Tel. +386 (0)1 470 62 90
Faks: +386 (0)1 425 77 52
E-pošta:
fikfak at zrc-sazu.si


SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.asp?lang=slv&id=5190