Vesna MIA IPAVEC

Objavil stanka, dne Čet, 15/12/2005 - 13:50.

 

Vesna Mia Ipavec, mag., mlada raziskovalka

Rojena je bila 21. marca 1975 v Šempetru pri Gorici. Leta 2001 je diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pri prof. dr. Janezu Bogataju z diplomskim delom Družina v Gorenji Trebuši 1903-1953. Leta 2002 se je zaposlila v Goriškem muzeju Nova Gorica in delala na programu Phare – »Pustovanja na Goriškem nekoč in danes« pod mentorstvom mag. Slavice Plahuta. Marca leta 2003 je pričela sodelovati z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, kjer je od oktobra 2003 zaposlena kot asistentka pod mentorstvom doc. dr. Naška Križnarja. Magistrirala je julija 2005 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo pri prof. dr. Božidarju Jezerniku z magistrskim delom Monokulturno gospodarstvo na Goriškem. Leta 2005 je pridobila status mlade razsiskovalke in se vpisala na doktorski študij, Interkulturni študiji – Primerjalni študij idej in kultur na Politehniki Nova Gorica. Njeno območje raziskovanja so etnološke raziskave na Goriškem od konca 19. stoletja do danes.

 

Izbrane objave:

2003 Plahuta, Slavica in Vesna Ličer, ur. 2003. Prehrana na Goriškem. Nova Gorica: Goriški muzej Nova Gorica.

2004 Ličer, Vesna. 2004. Nekoč so bili »kavalirji«, Svilogojstvo in kultura murve na Goriškem. V: Flavio Crippa, ur. La Seta della Serenissima, 81-127 str. Salzano: Amministrazione Comunale di Salzano.

Tel. : +386-(0)5-335-73-26
Faks: +386-(0)31-461-286
E-pošta: vesna.licer@zrc-sazu.si

SICRIS