Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 12:04.


DOI: 10.3986/Traditio2005340109        (PDF )
 
Naslov/Title
The registration of songs in the infolk database: a virtual network of folk song archives in Austria
 
Avtorici/Author
Nicola Benz and Michaela Brodl
 
Izvleček
Arhivi ljudskih pesmi v vseh avstrijskih zveznih deželah skrbijo za velike zbirke pesmi in melodij, pridobljene v raziskavah iz več kot stoletnega obdobja. Da bi bile uporabne in dostopne, morata biti izdelana celovit arhivski sistem in znanstvena registracija vseh zbirk na podlagi glasbenopoetičnih figur, besedilnih in glasbenih zvrsti, funkcij in priložnosti. Virtualno omrežje ljudskih pesmi v Avstriji omogoča dostop do vseh katalogov med seboj povezanih arhivov, skupaj z njihovimi edinstvenimi in posebnimi regionalnimi zbirkami, in s pomočjo dokumentov predstavlja veliko raznolikost pesmi in melodij Avstrije.

Abstract

The folk song archives in all of Austria’s provinces are in charge of large collections of songs and melodies from a research period dating over one hundred years. To make these useable and accessible, a comprehensive archiving system and scholarly registration of the complete collections had to be created on the basis of musical-poetical figures, text- and music genres, functions, and occasions. The Virtual Network of Folk Song Archives in Austria enables access to all the catalogues of the connected archives with their unique and specific regional collections, and establishes documentary evidence of the great variety of songs and melodies associated with Austria.
 
Ključne besede
katalogiziranje pesmi, podatkovna baza, zbirka ljudskih pesmi

Keywords

cataloguing of songs, database, folk song collection
 
Viri/References
Bein, Leopold
1910 Die Erzherzog Johann-Volkslieder-Sammlung im steierm. Landesarchiv (The Archduke Johann Folk Song Collection in the Styrian Provincial Archive). Das deutsche Volkslied 12(2): 17–19.
 Benz, Nicola
2003 Handbuch zur INFOLK-Dokumentenverwaltung. Ein Programm zur Systematisierung von Volksmusik (Manual for the INFOLK Document Management System. A Program for the Systematization of Folk Music). Vienna: Österreichisches Volksliedwerk.
 Haid, Gerlinde, Maria Walcher, and Dorli Draxler
1991 (eds.) Infolk. Informationssystem für Volksliedarchive in Österreich (Infolk. An Information System for Folk Song Archives in Austria). Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 39/40: 81–216.
 Pommer, Josef
1912 Die Wahrheit in Sachen des österreichischen Volksliedunternehmens (The Truth of the Matter of the Austrian Folk Song Project), (= Das deutsche Volkslied, special issue).
 Schmidt, Leopold
1969 Zur Bedeutung der österreichischen Volksliedsammlung von 1819 (On the Significance of the Austrian Folk Song Collection of 1819). In: Walter Deutsch and Gerlinde Haid, Die Volksmusiksammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Sonnleithner-Sammlung), (= Schriften zur Volksmusik 2). Part 1. Vienna: A. Schendl.