Stanka DRNOVŠEK

Objavil stanka, dne Pon, 14/11/2005 - 12:18.
Stanka DRNOVŠEK, strokovna sodelavka


 


 


Rojena 24.12.1966 v Ljubljani. L. 1993 je diplomirala iz geografije in etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od jeseni 1995 je zaposlena kot strokovna sodelavka na ISN.

Sodelovala je pri projektu Multimedijska predstavitev Velike planine (Življenje, delo in izročilo pastirjev na zgoščenki) in pri raziskovanju maskiranja v Sloveniji (karnevala v Litiji in Cerknici). Je vodja dokumentacije ISN.
Trenutno delo: graditev vizualne zbirke kulturne dediščine, digitalne podatkovne zbirke inštitutskega slikovnega gradiva. Je podiplomska študentka varstva naravne dediščine na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Ključne besede raziskovalnega interesa: naravna in kulturna dediščina, računalniške podatkovne zbirke, dokumentalistika, arhiviranje slikovnega materiala, fototeka, diateka, videoteka, večpredstavnost, letne šege, maskiranje, karnevali

Izbrane objave:
1996 V soavtorstvu s SENEGAČNIK, Jožico. Začetki slovenskega industrijalstva: Šumi. V: STANONIK, Marija (ur.). Besede in reči, (Traditiones, 25). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
1998 Štiri tisočletja majevske civilizacije. V: BEVC-MALAJNER, Vera (ur.). Mehika in Kuba : zbornik referatov. Maribor: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 
2003 Litijski karneval. V: FIKFAK, Jurij (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.), KRIŽNAR, Naško (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). O pustu, maskah in maskiranju : razprave in gradiva, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 271-278.
2003 Pust v Cerknici. V: FIKFAK, Jurij (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.), KRIŽNAR, Naško (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). O pustu, maskah in maskiranju : razprave in gradiva, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 289-296.

Tel.: +386 (0)1 4706 291
Faks: +386 (0)1 4257 752
E-pošta: stanka@zrc-sazu.si