STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA

Objavil stanka, dne Tor, 10/01/2006 - 10:05.


  Glavni cilj nove 1998 leta ustanovljene znanstvene revije Studia mythologica Slavica je spodbujanje raziskav mitopoetičnega izročila slovanskih narodov in analize virov slovanske mitologije. Revija objavlja podrobne analize slovanskih mitopoetičnih izročil in primerjalne študije mitoloških in religioznih pojmovanj starejših slovanskih, evrazijskih in drugih civilizacij. Revija ima mednarodni in multidisciplinarni značaj in je tematsko zanimiva za področje etnologije, filologije, zgodovine, arheologije, reliogiologije, literarne zgodovine in filozofije. Revija je bila ustanovljena v sodelovanju Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Oddelka za lingvistiko Univerze v Pisi, od leta 1999 naprej izhaja v sodelovanju z Univerzo v Vidmu.

Izdaja Založba ZRC:

Studia mythologica Slavica.

Iskanje prispevkov

Uredništvo: 
Monika Kropej (odgovorna urednica), Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 5/II, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-poštal: monika@zrc-sazu.si
Nikolai Mikhailov (odgovorni urednik), Università degli studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civilità dell'Europa Centro-Orientale, Via Zanon 6, 33100 Udine, Italia, E-mail: gintautas.mikalojus@virgilio.it
Vlado Nartnik, Inštutut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Andrej Pleterski, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU.

Uredniški svet:
Natka Badurina (Università degli Studi di Udine), Nikos Čausidis (Univerzitet Sv. Kiril i Metodi, Skopje), Roberto Dapit (Università degli Studi di Trieste), Pietro U. Dini (Università degli Studi di Pisa), Remo Faccani (Università degli Studi di Udine), Larisa Fialkova (University of Haifa), Stefano Garzonio (Università degli Studi di Pisa), Janina Kursite (Universitate Riga, Letonija), Andrzej Litwornia (Università degli Studi di Udine), Nijole Laurinkiene (Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas Vilnius, Litva), Mirjam Mencej (Univerza v Ljubljani), Ljubinko Radenković (SANU, Beograd), Leszek Paweł Słupecki (Instytut Archeologii PAN, Warszava), Zmago Šmitek (Univerza v Ljubljani), Svetlana Tolstaja (Institut slavjanovedenija Rossijskoj Akademii Nauk, Moskva), Giorgio Ziffer (Università degli Studi di Udine).