Pretekle konference

Objavil stanka, dne Fri, 06/01/2006 - 11:29.

Vloga avdiovizualne dokumentacije pri etnološkem terenskem delu: 1. jugoslovansko posvetovanje. Kranj, 1. - 2. 10. 1985.

Jakob Volčič in njegovo delo. Mednarodna konferenca, Pazin, 10. 12. 1988.

Visual Anthropology in the 80' – The Strategies of Visual Research. International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, ICAES, Zagreb, 24. - 31. 7. 1988.
Objava: Glasnik Slovenskega etnološkega društva, št. 1-4, 1989.

Vizualna dokumentacija in komentar. Mednarodna konferenca, ZRC SAZU, Ljubljana, 4. - 5. 10. 1989. 
Vir: Visual Documentation and Commentary. CVA Review (Montreal), spring 1990, str. 56-58.

Digital Image Processing in History: towards Open Systems. Ljubljana, 24. - 25. 6. in 30. 8. 1993

Mednarodni simpozij Planšarske stavbe v vzhodnih Alpah: stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine / Das internationale Symposium Die Sennhütten in den Ostalpen: die Bautypologie und der Schutz der Sennhütten, Bled, 7. - 9. 6. 1995,

40 let slovenskega etnološkega filma (1956-1996). Mednarodno posvetovanje, Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU, Ljubljana, 5. - 6. 5. 1996.
Objava: Etnološki film med tradicijo in vizijo. Založba ZRC, Ljubljana 1997.

Znanstveni film kot komunikacija - Primer vizualne antropologije / Scientific Film as Communication - The Case of Visual Anthropology. Mednarodna konferenca v okviru 3. Slovenskega festivala znanosti, Ljubljana, 3. 10. 1996. 
Objava: Etnološki film med tradicijo in vizijo. Založba ZRC, Ljubljana 1997.

Pomen vizualnih informacij v znanosti / The Significance of Visual Information in Science. Mednarodna konferenca, Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU, Ljubljana, 27. - 28. 10. 1998.

Ljudska kultura med državo in narodom / Folk culture between State and Nation.
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Institut für Volkskunde, der Universität Wien, Gozd Martuljek, 11.-14. 11. 1998.
www.zrc-sazu.si/isn/folkculture.html 

Hrana in praznovanje - Od posta do preobilja. 13. mednarodna konferenca o etnološkem raziskovanju prehrane. Food and Celebration - From Fasting to Feasting. 13th International Ethnological Food Research Conference, Ljubljana, Preddvor, Piran, 5. - 11. 6. 2000.

Simbolni vidiki vizualne kulture / Symbolic Aspects of Visual Culture. Mednarodna konferenca, Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU, Ljubljana, 9. - 11. 2000.
Vir: Mednarodna konferenca Simbolni vidiki vizualne kulture. Povzetki / Abstracts. Ljubljana 2000.

Maske in maskiranje na Slovenskem in v zamejstvu. Mednarodna konferenca, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, Ptuj, 24. - 27. 2. 2000.
http://www.zrc-sazu.si/events/maske/index.htm 

Kvalitativno raziskovanje: nove težnje v razvoju in uporabi kvalitativnih metod / Qualitative Research: New Trends in the Development and Use of Qualitative Methods. Mednarodna konferenca, Bled, Ljubljana, 5. - 8. 11. 2000.
http://www.zrc-sazu.si/isn/Bled2000.htm 

Maske in maskiranje na Slovenskem in v zamejstvu. Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Mestni muzej Idrija, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj. Mednarodna konferenca, Cerkno, 18. - 19. 4. 2001.

Rajko Ložar (1904 - 1985). Življenje in delo. Mednarodna konferenca, Ljubljana, 19. - 20. 10. 2004. VABILO http://www.zrc-sazu.si/isn/RLozar_vabilo.pdf> in POVZETKI http://www.zrc-sazu.si/isn/RLozar_povzetki.pdf>

Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas. Mednarodno interdisciplinarno znanstveno srečanje. Muzej Kamnik in Motnik. 24. - 26. 11. 2004. PROGRAM http://www.zrc-sazu.si/isn/kriznik_program.pdf>

Prof. dr. Gregor Krek (1840-1905), utemeljitelj graške slavistike. Mednarodna konferenca, Gradec, Četena ravan, 21. - 22. 10. 2005. PROGRAM http://www.zrc-sazu.si/isn/krek/gradecravan.htm

Ljudska kultura med tradicijo in re-konstrukcijo.In Honorem Niko Kuret. Mednarodna konferenca, Ljubljana,  7.–8. 9. 2006. PROGRAM /files/File/Spored_Programm%20Lj_Ce%281%29.pdf   

5th Conference of the SIEF Commission for Folk Religion: Senses and Religion. Mednarodna konferenca, Celje, 8.–12. 9. 2006. PROGRAM  /files/File/Spored_Programm%20Lj_Ce%281%29.pdf

Od Herderja do slovanske vzajemnosti. Začetki etnologije in folkloristike v slovanskih deželah (1750–1850) / From Herder to Slavic Mutuality: Beginnings of Ethnology and Folklore Studies in Slavic Countries (1750–1850). Mednarodni kolokvij / International Colloquium. Ljubljana, 4.–6. 11. 2009. PROGRAM /files/file/Od%20Herderja%20do%20slovanske%20vzajemnosti.pdf