Traditiones, 42-1, 2013, 29–44

Objavil stanka, dne Tor, 07/01/2014 - 13:32.

DOI: 10.3986/Traditio2013420102   (PDF )

Naslov/Title Iz postkomunistične »tranzicije« na »prag Evrope«? Evroorientalizmi v južni Albaniji/ From postcommunist “transition” to the “doorstep of Europe”?: euroorientalisms in southern Albania

Avtorica/Author Nataša Gregorič Bon

Izvleček Prispevek pojasnjuje, kako sta termin tranzicija, ki je bil še do nedavnega pogost v političnem in medijskem diskurzu kot tudi v vsakdanjih pogovorih ljudi v Albaniji, nadomestila izraza Evropa in/ali EU. V številnih pogovorih in diskurzih sta pogosto sinonimna, njun pomen pa implicira modernost, družbeni in ekonomski razvoj ter splošno blaginjo. Prek diskurzivnega mehanizma »evroorientalizmov« članek prikaže, kako posamezniki z vizijami in podobami o Evropi in EU pogosto nadomeščajo negotovo in nepredvidljivo sedanjost ter nenehno opredeljujejo zgodovinski in politični položaj Albanije na simbolnem zemljevidu Evrope. Njen položaj kot tudi položaj Evrope sta tako pomnožena in se redefinirata. Pomenska vrzel »Evrope« se polni z dvoumji, ki na eni strani izražajo »željo po Evropi«, na drugi pa »obrambo pred ne-Evropo«. Drsenje med Evropo in ne-Evropo oz. med središčem in obrobjem ustvarja Albanijo kot »relativno lokacijo«, ki v simbolni geografiji nikoli ni trdna in določena, temveč prej spremenljiva.

Abstract  Nowadays, the term transition that was seldom used in the political and media discourse as well as in the daily talk of people living in Albania is substituted with the term Europe or EU. According to peoples' conversations and discourses both terms are often used as synonyms and their meanings pertain to modernity, social and economic development and general well being. With the reference to the discursive mechanism of »euroorientalisms« this paper illustrates and explains how peoples' feelings of uncertain and unsure present are replaced with their imaginaries and visions of Europe and EU and how these imaginaries are continuously shifting the historical and political location of Albania on the symbolic map of Europe. The location of Albania as well as Europe multiplies as it is redefined. The meaning of Europe is filled with ambiguities pertaining to the wish of »accession to Europe« on the one hand and the »defence against non- Europe« on the other. Continuous shifting between Europe and non-Europe or between centre and periphery constitutes Albania as a »relative location«, which is never fixed and static but rather changing.

Ključne besede
evropeizacija, evroorientalizmi, relativna lokacija, južna Albanija.

Keywords

Europeanization, Eurorientalisms, relative location, southern Albania.

Viri/References
Adrey, Jean Bernard
2009 Discourse and Struggle in Minority Language Policy Formation: Corsican Language Policy in the EU
Context of Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bakić-Hayden, Milica
1995 Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia. Slavic Review 54 (4): 917–931.
Baskar, Bojan
2003 Within or Without?: Changing Attitudes towards the Balkans in Slovenia. Ethnologia Balkanica
7: 195–206.
Burawoy, Michael and Katherine Verdery (ur.)
1999 Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanham, MD: Rowman
& Littlefield.
Buyandelgeriyn, Maduhai
2008 Post-Post-Transition Theories: Walking on Multiple Paths. Annual Review of Anthropology 37:
235–250. [DOI: 10.1146/annurev.anthro.37.081407.085214].
Fikfak, Jurij
2009 Europe: Imagination and Practices. Introduction I. Traditiones 38 (2): 7–20. [DOI: 10.3986/Traditio2009380201].
Garton Ash, Timothy
2007 Europe's True Stories. Prospect Magazine 131, February.
Gregorič Bon, Nataša
2008a Prostori neskladij. Etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, Južna Albanija. Ljubljana:
Založba ZRC.
2008b Negotiating Rubbish in Dhërmi/Drimades of Southern Albania.Tourism Culture and Communication
8 (2): 123–134.
2008c “Where are we? Europe or Albania”: Regionalism as seen by the Local People of Dhërmi/Drimades
in Southern Albania. Dve domovini 27: 83–106.
Green, Sarah F.
2005 Notes from the Balkans: Locating Marginality and Ambiguity on the Greek-Albanian Border.
Princeton: Princeton University Press.
2009 Reciting the Future: Everyday Speculations about what might Happen Next on Two Greek Borders.
COST Action IS0803 Working Paper, presented at the COST IS0803 meeting at the University of
Aegean, Mytilene, Greece.
2012 Reciting the Future: Border Relocations and Everyday Speculations in Two Greek Border Regions.
HAU: Journal of Ethnographic Theory 2 (1): 111–129.
Herzfeld, Michael
1987 Anthropology Through a Looking Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe. Cambridge:
Cambridge University Press.
1997 Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. London: Routledge.
Henig, David
2010    Intimacies from the Margins of Europe. Durham Anthropology Journal 17 (1): 1–10.
Humphrey, Caroline
2002 The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies after Socialism. Ithaca, New York: Cornell
University Press.
Jaffe, Alexandra
1993 Corsican Identity and a Europe of Peoples and Regions. V: Wilson, Thomas M. in M. Estellie Smith
(ur.), Cultural Change and the New Europe: Perspectives on the European Community. Boulder, Co:
Westview, 61–80.
Jansen, Stef
2009 After the Red Passport: Towards an Anthropology of the Everyday Geopolitics of Entrapment in
the EU’s “Immediate Outside”. Journal of the Royal Anthropological Institute 15: 815–832.
[DOI: 10.1111/j.1467-9655.2009.01586.x]
Južnič, Stane
1993 Albanci in Albanija. Teorija in praksa 30 (7/8): 739–758.
Kadare, Ismail
2006 Identiteti Evropian i Shqiptareve. 
Tiranë: Onufri.
King, Russell in Julie Vullnetari
2003 Migration and Development in Albania. Sussex: Development Research Centre on Migration,
Globalisation and Poverty.
Kockel, Ullrich
2009 Coming Home to Europe: Ravels and Travails in a Lost Continent. Traditiones 38 (2): 41–58 [DOI:
10.3986/Traditio2009380204].
Komel, Mirt in Blaž Ilc
2009 Evroorientalizem. V: Beznec, Barbara (ur.), Evroorientalizem. (Z)nova medicina = Časopis za kritiko
znanosti 37 (235/236). Ljubljana: Študentska založba, 13–15.
Korrieri
2006 Shqipëria  një këmbë  BE, 12. 6.
Kuus, Merje
2004 Europe's Eastern Expansion and the Reinscription of Otherness in East-Central Europe. Progress
in Human Geography 28 (4): 472–489. [DOI: 10.1191/0309132504ph498oa].
Lubonja, Fatos
2002 Between the Glory of a Virtual World and the Misery of a Real World. V: Schwandner-Sievers, S.
in B. J. Fischer (ur.), Albanian Identities: Myth and History. London: Hurst & Company, 91–103.
2010    Tranzicionapokalbëzim.Express,28.4.(http://www.gazetaexpress.com/index.php?cid=1,90,29619).
Majstorović, Danijela
2009 Zapuščeno dvorišče Evrope. 
Srečevanja diskurzov mednarodne skupnosti in lokalnih politikov v
Bosni in Hercegovini. V: Beznec, Barbara (ur.), Evroorientalizem. (Z)nova medicina = Časopis za
kritiko znanosti 37 (235/236). 
Ljubljana: Študentska založba, 127–139.
Malcom, Noel
2002 Myths of Albanian National Identity: Some Key Elements, as Expressed in the Works of Albanian
Writers in America in the Early Twentieth Century. 
V: Schwandner-Sievers, S. in B. J. Fischer (ur.),
Albanian Identities: Myth and History. London: Hurst & Company, 70-87.
Mastnak, Tomaž
1998    Evropa. Med evolucijo in evtanazijo. Ljubljana: Studia Humanitatis (Apes).
Mitchell, Jon P.
2002 Ambivalent Europeans: Ritual, Memory and the Public Sphere in Mala. London: Routledge.
Musha, Julija
2009 The Other Europe: Locating Albania in Contemporary European Discourse (http://udini.proquest.
com/view/the-other-europe-locating-albania-pqid:1872578171/).
Nic Craith, Máiréad
2005 Europe and the Politics of Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Obad, Orlanda
2010           The Importance of Being Central European: Traces of Imperial Border(s) in Croatian Accession
to the EU. COST Action IS0803 Working Paper presented at the COST IS0803 WS4 meeting in
Herzlia (Israel).
Petrović, Tanja
2009 Gnezdenje kolonializmov. Novi in stari obrazci izključevanja na obrobju Evrope. V: Beznec, Barbara
(ur.), Evroorientalizem. (Z)nova medicina = Časopis za kritiko znanosti 37 (235/236). Ljubljana:
Študentska založba, 68–77.
Puntscher Reikmann, Sonja
1997 The Myth of European Union. V: Hosking, G. in G. Schopflin (ur.), Myths and Nationhood. London:
Hurts & Co and SEES, UCL, 60–71.
Qosja, Rexep
2006 Realiteti i shpërfillur. 
Vështrim kritik mbi pikëpamjet e Ismael Kadaresë  Identitetin Shqiptar.
Tiranë: Toena.
Rilindja Demokratike
2006 Berisha nënshkruan për Shqipërinë Evropiane, 12. 
6.
Said, Edward W.
1995 (1978) Orientalism: Western Conceptions of the Orient (With a New Afterword). London and New
York: Penguin Books.
Standard
2006 Evropa hap dyert për Shqiptarët, 12. 6.
Sulstarova, Enis
2006 Provincializimi i Evropës’ dhe Debati Publik Mbi Integrimin Evropian. http://revistapolis.com/
polis/index.php/polis-2--drejt-njurodyshimi-othermenu-50/41-provincializimi-i-evrop-dhe-debati-
-publik-mbi-integrimin-evropian.
Todorova, Maria
2005 Spacing Europe: What is a Historical Region? East Central Europe/ECE 32 (1–2): 59–78.
2009 (1997) Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press.
Velikonja, Mitja
2005 Euroza. Kritika novega evrocentrizma. Ljubljana: Mirovni Inštitut (http://www.mirovni-institut.si).
Vidmar Horvat, Ksenija
2012 Memory, citizenship, and Consumer Culture in Postsocialist Europe. V: Kockel, U., M. Nic Craith
and J. Frykman (ur.), A Companion to the Anthropology of Europe. Malden, Oxford: Wiley-Blackwell,
145–163.
Vullnetari, Julie
2007 Albanian Migration and Development: State of the Art Review. IMISCOE Working Paper;18,
September.
Wilken, Lisanne
2008 The Development of Minority Rights in Europe. V: Feyter, K. in G. Pavlakos (ur.), The Tension
between Group Rights and Human Rights: A Multidisciplinary Approach. Oxfort: Hart, 89–104.
2012 Anthropological Studies of European Identity Construction. V: Kockel, U., M. Nic Craith and
J. Frykman (ur.), A Companion to the Anthropology of Europe. Malden, Oxford: Wiley-Blackwell,
125–144.
Winnifrith, T. J.
2002 Badlands  Borderlands: A History of Northern Epirus/Southern Albania. London: Duckworth.