Traditiones, 41-2, 2012, 183–191

Objavil stanka, dne Pon, 15/07/2013 - 12:17.

DOI: 10.3986/Traditio2012410213        (PDF )

Naslov/Title
Creators, Researchers and Users of Intangible Cultural Heritage in the Light of the National List of Living Cultural Heritage

Avtor/Author
Naško Križnar

Izvleček
Izdelava nacionalnega seznama nesnovne kulturne dediščine je velik izziv za etnološko metodologijo preučevanja kulturne dediščine. Avtor usmerja pozornost na pomen trikotnika, ki povezuje ustvarjalce, raziskovalce in uporabnike kulturne dediščine; ta lahko na novo definira vlogo kulturne dediščine v znanosti in v družbi.

Abstract
The drafting of the national list of intangible cultural heritage is a great challenge for the ethnological methodology for the study of cultural heritage. The author focuses on the significance of the triangle that links creators, researchers and users of cultural heritage; this can aid in the redefinition of the role of cultural heritage in science and in society.

Ključne besede
nesnovna kulturna dediščina, etnologija, Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine, sistem nesnovne kulture

Keywords
intangible cultural heritage, ethnology, UNESCO Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, system of intangible culture

Viri/References
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara
2004 Intangible Heritage as Metacultural Production. Museum International 56 (1–2): 52–65. [http://dx.doi.org/10.1111/j.1350-0775.2004.00458.x].

Margolis, Joseph
1981 The Autographic Nature of the Dance. Journal of Aesthetic and Art Criticism 29 (4): 419–427. [http://dx.doi.org/10.2307/430241].

Nikočević, Lidija
2003 Nematerijalni aspekti kulturne baštine i njihovo mesto u muzejima. Pogled etnologa. Informatica museologica 34 (3–4): 61–69.

Online publications
Ise Jing (http://www.wa-pedia.com/japan-guide/ise_jingu.shtml).
Shikinen sengu (http://www.isejingu.or.jp/english/sikinen/sikinen2.htm).