Traditiones, 41-2, 2012, 65–76

Objavil stanka, dne Pon, 15/07/2013 - 11:58.

DOI: 10.3986/Traditio2012410205        (PDF )

Naslov/Title
Mechanism of Tradition in Contemporary Religious Practices

Avtor/Author
Gábor Barna

Izvleček
In the second half of the 20 th century, a new generation of believers reached back to an older religious practice, thus embracing a tradition of earlier generations and adapting it to new social and church circumstances. Tradition has been given a new function and a new social role. In Gyöngyös, a small town in Northern Hungary, the Franciscan fathers who care for the place of pilgrimage were able to revive the pilgrimage feast of Our Mother of Sorrows by announcing a gathering of portable procession statues and images of the Carpathian Basin for the feast. In this way, the feast of Our Mother of Sorrows became a cheerful festival of young people. My paper takes this example to examine why this innovation was successful. The most spectacular characteristic of the process is the festivalisation, the creation of a lively, mass public celebration rich in events, that is, in external appearances.

Abstract
V drugi polovici 20. stoletja je nova generacija vernikov posegla po starejši praksi, pri čemer je zaobjela izročilo starejših rodov in ga prilagodila novim družbenim in cerkvenim razmeram. Tradicija je dobila novo funkcijo in novo družbeno vlogo. V mestecu Gyöngyös na severu Madžarske so frančiškanski brati, ki skrbijo za romarski kraj, oživili romarski praznik Žalostne Matere Božje. Za praznovanje so napovedali procesijo s prenosnimi figurami in podobami z območja karpatskega bazena. V članku je predstavljen ta zgled, da bi preučili, zakaj je bila ta inovacija uspešna. Najveličastnejša značilnost je festivalizacija, stvaritev živahnega množičnega javnega praznovanja, bogatega z dogodki, tj. zunanjimi oblikami.

Ključne besede
tradicija, inovacija, festivalizacija, romarski praznik, prenosne figure, Gyöngyös (Madžarska)

Keywords
tradition, innovation, festivalisation, pilgrimage feast, gathering of portable statues, Gyöngyös (Hungary)

Viri/References
Balint, Sandor
1944 Boldogasszony vendgesegeben (As Guests of Our Blessed Lady). Kassa: Veritas.

Barna, Gábor
2011 Culture of Feasts Today: Commemorative Rites of National and Calendar Feasts. In: Barna, Gábor (ed.), Vallasok, hatarok, kolcsonhatasok/Religions, Borders, Interferences. Szeged: Department of Ethnology and Cultural Anthropology; Budapest: Akademiai Kiado, 107–114.

Cohen, Anthony P.
1985 The Symbolic Construction of Community. Routledge: London.

Falassi, Alessandro
1987 Time Out of Time: Essays on the Festival. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Getz, Donald
2010 The Nature and Scope of Festival Studies. International Journal of Event Management Research 5 (1) (http://www.ijemr.org/docs/Vol5-1/Getz.pdf).

Hesz, Agnes
2008 Festival and Local Identity in a Hungarian Village. In: Roth (ed.) 2008, 253–262.

Karpińska -Krakowiak, Małgorzata
2009 Festivalization of the city: Contemporary examples. Urban People/Lide Města 11 (2) (http://lidemesta.cz/index.php?id=41&autor=606).

Pieper, Josef
1999 (1965) In Tune with the World: A Theory of Festivity. South Bend, Indiana: St. Augistine’s Press.

Roth, Klaus (ed.)
2008 Feste, Feiern, Rituale im ostlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. Zurich and Berlin: LIT Verlag (Sozialantropologische Studien; 21).