Traditiones, 41-2, 2012, 165–179

Objavil stanka, dne Pon, 15/07/2013 - 10:59.

DOI: 10.3986/Traditio2012410212        (PDF )

Naslov/Title
The Empress with Two Heads

Avtor/Author
Božidar Jezernik

Izvleček
V prispevku obravnavam zgodbo, povezano z glavo kipa cesarice Livije iz templja, posvečenega cesarskemu kultu, v antični Naroni (današnji Vid). Glava je danes v hrambi Ashmolejevega muzeja v Oxfordu. V glavni dvorani stoji njen mavčni odlitek s pripisom, da je izvirna glava v Arheološkem muzeju Split na posodo za nedoločen čas, medtem ko je v prostoru z rimskimi starinami stoji posebej razstavljena izvirna glava Livijinega kipa, s pripisom, da jo je pridobil znameniti arheolog Arthur John Evans med svojimi potovanji po Dalmaciji. Poleg glave Livijinega kipa je ohranjeno tudi njeno telo, za katero v mestu Opuzen pripravljajo poseben muzej, ki naj bi predstavljal uresničitev stoletnih sanj njegovih prebivalcev. Stoletne sanje se, razumljivo, uresničujejo počasi, tako tudi v tem primeru. Tako je telo Livijinega kipa zdaj »začasno« shranjeno v velikem lesenem zaboju, postavljenem v prostorih mestne knjižnice.

Abstract
In my paper I discuss the story associated with the head of the statue of Empress Livia from a temple dedicated to the emperor’s cult in Roman Narona (the present-day Vid). The head is kept in the Ashmolean Museum in Oxford. While in the main gallery of the museum its plaster cast is exhibited with a note explaining that the original head is currently on permanent loan in the Archaeological Museum of Split, but in the gallery with Roman antiquities the original head of the statue is displayed with a note explaining that it was obtained by a famous archaeologist Arthur John Evans during his travels to Dalmatia. Not just the head of Livia’s statue, but also her body has been preserved. It is ‘temporarily’ kept in a huge wooden box in the public library of Opuzen while the main piazza is being reconstructed to realise Opuzen’s hundred-year long dream which will culminate in the opening of a new museum dedicated to Livia.

Ključne besede
avgusteum, hrvaška arheologija, Livija, Salona in Narona

Keywords
The Augusteum, Croatian Archaeology, Livia, Salona and Narona

Viri/References
Anonymous
1909 Zgodovina in učinek prvega cilindra. Slovenski Narod, December 11, 9.
2004 Together after 1700 Years. Ashmolean Museum, Press Releases, 27 September, 6.
2008 Stoljetni san ili ...? Vijesti. May 8 (www.metkovic.hr).
2009 Kako je Livijina glava k’o bez glave pobjegla u Englesku. Metkovski Vjesnik, October 2, 14.

Bače, Ivana
2003 Personal information. Vid, March 19.

Bahr, Hermann
1909 Dalmatinische Reise. Berlin: S. Fischer Verlag.

Bond, George C. and Angela Gilliam (eds.)
1994 Social Construction of the Past: Representation as Power. London and New York: Routledge.

Bulić, Frane
1924–25 Razvoj arheoloških istraživanja i nauka u Dalmaciji kroz zadnji milenij. (Posebni otisak iz Zbornika Matice Hrvatske. VII. Prilog Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, št. 48–49, godina 1924–1925.) Izabrani spisi. Split: Književni krug.

Evans, Arthur John
1876 Through Bosnia and Herzegovina on Foot during te Insurrection, August and September 1875; With an Historical Overview of Bosnia; And a Glimpse at the Croats, Slavonians, and the Ancient Republic of Ragusa. London: Longamns, Green, and Co.
1878 Illyrian Letters. A Revides Selection of Correspondence from the Illyrian Provinces of Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Albania, Dalmatia, Croatia, and Slavonia, Addressed to the Manchester GuardianDuring the Year 1877. London: Longmans, Green and Co.
1885 Antiquarian Researches in Illyricum; Archaeologia XLVIII: 1–105.

Glavinich, Mich.
1878 Aus einem Reiseberichte des k. k. Conservator Mich. Glavinich. Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkmale, xii–xiv.

Hammond, Norman
2000a How a murderous matriarch lost her head. The Times, October 25, 24.
2000b Oxford thrilled by headless torso discovery. The Times, November 22, 24.
2001a Two heads of Livia are better than one. The Times, April 3, 55.
2001b Body of evidence resolves the mystery of Livia’s head. The Times, June 20, 24.
2004 Murderous matriarch comes to Oyford. The Times, July 6, 32.
2005 Croatia’s commemorative stamp. The Times, April 4, 55.

Holbach, Maude M.
1908 Dalmatia: The Land where East Meets West. London: John Lane, The Bodley Head; New York: John Lane Company.

Hutchinson, Frances Kinsley
1909 Motoring in the Balkans: Along the Highways of Dalmatia, Montenegro, the Hezergovina and Bosnia. Chicago: A. C. McClurg & Co.

J. Z. N.
2000 Livija se vraća u Hrvatsku. Vjesnik, December 15, 3.

Jeličić-Radonić, Jasna and Darko Pereža
2010 Topografija antičke Salone (II). Istraživači Salone u XIX. stoljeću. Tusculum 3, 167–203.

Kusin, Vesna
2000 Svjetski presedan Ashmolean muzeja. Vjesnik, December 15, 3.
2001 Jedna glava, a dva tijela! Nedjelnji Vjesnik, June 24, 25.
2004 Splitska siesta naronskih careva. Nedjelnji Vjesnik, May 9, 19.
2007 Lakomo poglavarstvo. Vjesnik, May 21, 20.
2008a Bestjelesna Livija. Vjesnik, April 14, 19.
2008b Sumnja u Liviju? Vjesnik, May 26, 19.
2009 Hrvatska sramota. Vjesnik, September 28, 9.
2009b Zatočena baština. Vjesnik, October 26, 19.

Marin, Emilio
2004 Oxford-Opuzen Livia. In: Marin, Emilio and Michael Vickers (eds.), The Rise and Fall of an Imperial Shrine. Split: Arheološki muzej, 76–82.

Marin, Emilio and Michael Vickers
2004 The Rise and Fall of an Imperial Shrine. Split: Arheološki muzej.

Marin, Emilio et al.
1999 Narona. Zagreb: Naro naklada; Opuzen: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti.

Marin, Emilio (ed.)
2000 Arheološki muzej – Split AD 2000. Split: Arheološki muzej.

Nadilo, Branko
2006 Muzej Narona u Vidu pokraj Metkovića. Građevinar 1: 41–50.

Neigebaur, Johann Daniel Ferdinand
1851 Die Sud-Slaven und deren Lander in Beziehung auf Geschichte, Cultur und Verfassung. Leipzig: Costenoble & Remmelmann.

Paton, A. A.
1862 Researches on the Danube and the Adriatic; or, Contributions to the Modern History of Hungary and Transylvania, Dalmatia and Croatia, Servia and Bulgaria. London: Trubner and Co.

Patsch, Carl
1907 Zur Geschichte und Topographie von Naroda. Wien: In Kommission bei Alfred Holder.

Preziosi, Donald
2006 In the Aftermath of Art: Ethics, Aesthetics, Politics. London and New York: Routledge.

Prusac, Marina
2009–2011 The Missing Portraits from the Augusteum at Narona. In: Zbornik Kačić XLI–XLIII. Split, 509–534.

Radić, Antun
1897 Osnova za sabirańe i proučavańe građe o narodnom životu. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena II: 1–88.

Rismondo, Vladimir
1984 Uspomene na don Franu Bulića. In: Marin, Emilo (ed.), Don Frane Bulić. Split: Arheološki muzej, 203–205.

Schweiger-Lerchenfeld, Amand Freiherr von
1883 Die Adria. Land- und Seefahrten ime Bereiche des Adriatischen Meeres. Wien, Pest, Leipzig: A. Hartleben’s Verlag.

Soldo, Stanislav
2008 Muzej iz Oxforda uzima glavu rimske carice. Jutarnji list, April 8, p. 10.
2008a Opuzenci za Liviju grade „mini muzej“. Slobodna Dalmacija, May 4.
2008b U Opuzen će kip carice Livije, u Naronu original. EPEHA, May 15.

Vickers, Michael
2001 Livia Narona. The Ashmolean 40: 9–10.

Wilkes, John J.
2006 Introduction. In: Evans, Arthur J., Ancient Illyria: An Archaeological Exploration. London and New York: I. B. Tauris, 1–xvii. (The inaugural lecture – Arthur Evans in the Balkans 1875/81 – was delivered, in a slightly shortened version, at the Institute of Archaeology on Tuesday, 28 October 1975, under the chairmanship of Professor J.D. Evans, F. B. A., Director of the Institute.)

Wilkinson, John Gardner
1848 Dalmatia and Montenegro: with a Journey to Mostar in Herzegovina. London: John Murray.

Yriarte, Carlo
1878 La Dalmazia. Milano: Fratelli Treves.