Traditiones, 41-1, 2012, 185–196

Objavil stanka, dne Čet, 11/07/2013 - 13:30.

DOI: 10.3986/Traditio2012410116        (PDF )

Naslov/Title
Folklorization as Diversification or Molding. Comparing Two “Traditional Holidays

Avtorica/Author
Mateja Habinc

Izvleček
Članek sledi spremembam v praznovanjih dveh, za manjše slovensko mesto Brežice »tipičnih« praznikov, Rokovega in pusta. Umešča jih v kontekst širših, družbeno-političnih dogodkov v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni in jih skuša interpretirati skozi perspektivo folklorizacije.

Abstract
The article presents transformations of St. Roch’s Day and carnival festivities in the last decade before and the first two decades after the Second World War in the Slovenian town of Brežice. The main focus is how the public celebration of these two “typical” holidays of the town was transformed, which primarily occurred as a consequence of changes in the broader sociopolitical situation. The author thus interprets them through the perspective of folklorization.

Ključne besede
prazniki, socializem, Slovenija, folklorizacija

Keywords
holidays, communism, Slovenia, folklorization

Viri/References
Baskar, Bojan
2005 Avstro-ogrska zapuščina: ali je možna dediščina multinacionalnega imperija. In: Hudales, Jože and Nataša Visočnik (eds.), Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 41–52.

Carter, Molly
2007 Contemporary Perchten Masking in Austria and Bavaria: Creative Authority, Continuity and Change. In: Midholm, Lina (ed.), The Ritual Year and Ritual Diversity: Proceedings of the Second International Conference of the SIEF Working group on The Ritual Year, Gothenburg, June 7-11 2006. Goteborg: Institutet for sprak och folkminnen dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 201-208.

Dolenc, Ervin, Milan Pahor and Edi Majaron
1998 Sokolstvo. In: Javornik, Marjan et al. (eds.), Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana: Mladinska knjiga, 144–147.


1956 Vse v čast božjo! In: Zasavski tednik , September 1st: 5.

Elwert, Georg
1996 Boundaries, Cohesion and Switching. On We-Groups in Ethnic, National and Religious Form. In: Brumen, Borut and Zmago Šmitek (eds.), Mess, Mediterranean Ethnological Summer School 1. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 105–121.

Habinc, Mateja
2006 Posledice spreminjanja prazničnega koledarja v načinu življenja Brežičanov. [Unpublished Ph. D. Thesis.] Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
2011 Community building through festivities: a case of dirty togetherness? In: Studia ethnologica Croatica 23, 239–258.
2012 Kurentovanje kot sopomenka za pustovanje. In: Časopis za zgodovino in narodopisje 83=48 (1), forthcoming.

Kaneff, Deema
2004 Who Owns the Past? The Politics of Time in a “model” Bulgarian Village. New York-Oxford: Berghahn Books.

Kemperle, Metoda
2003 Umetnostnozgodovinski oris romarske cerkve sv. Roka v Brežicah. In: Škofljanec, Jože (ed.), Župnija sv. Lovrenca v Brežicah: Ob 220-letnici župnijske cerkve. Brežice: Župnijski urad Brežice, 167–177.

Kirshenblatt Gimblett, Barbara
1995 Theorizing Heritage. Ethnomusicology 39 (3): 367–380. [http://dx.doi.org/10.2307/924627].

Klekot, Ewa
2010 The Seventh Life of Polish Folk Art and Craft. Etnološka tribina 40 (33): 71-85.

Kockel, Ullrich
2002 Regional culture and economic development: explorations in European ethnology. Aldershot, Hampshire Burlington: Ashgate.
2007 Reflexive traditions and heritage production. In: Kockel, Ullrich and Mairead Nic Craith (eds.), Ciltural heritages as reflexive traditions. New York: Palgrave Macmillan, 19-33.

Kronika 1945–1989
.
Kept at: Župnijski urad Brežice.

Krušič, Marjan (ed.)
1976 Svetovna zgodovina: Od začetkov do danes. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kuret, Niko
1984 Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba and ISN ZRC SAZU .

Lozica, Ivan
1990 Izvan teatra: teatribilni oblici folklora u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.

Oznanila 1927
-1934.
Book 10, file folder 6, Župnija Brežice. Kept at: Škofijski arhiv Maribor.

Pepče pripoveduje
1954 Posavski tednik, November 6th: 4.

Pittaway, Mark and Nigel Swain
2003 Everyday Socialism: States and Social Transformation in Eastern Europe, 1945-65, A position paper. [Unpublished article presented at the conference Everyday Socialism: States and Social Transformation in Eastern Europe 1945–1965. London: The Open University, 24th–26th April 2003.]

Počkar, Ivanka
1999 Rokodelci in obrtniki v Brežicah od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne. [Unpublished Ph. D. Thesis.] Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Povrzanović, Maja
1989 Dalmatian Klapa Singing: Changes of Context. In: Rihtman-Auguštin, Dunja and Maja Povrzanović (eds.), Folklore and Historical Process. Zagreb: Institute of Folklore research: 159–170.

Pust, oj pust, ti čas presneti …
1955 In: Posavski tednik, February 26th: 4.

Stanonik, Marija
2001 Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZR C, ZR C SAZU .

Transcipt
2003/04 Transcipt of interviews in the years 2003–2004 made and kept by the author.

Verdery, Katherine
2002 Theorizing Socialism: A Prologue to the “Transition”. In: Vincent, Joan (ed.), The anthropology of politics: a reader in ethnography, theory, and critique. Oxford: Blackwell Publishers, 366–386.

Zakon o praznikih
1929 Kraljevina Jugoslavija. Uradni list Dravske banovine XI (100), October 9th: 767–768.

Zakon o državnih praznikih
1955 Uradni list FLRJ XI (18), April 27th: 284.