Traditiones, 41-1, 2012, 65–76

Objavil stanka, dne Čet, 11/07/2013 - 13:04.

DOI: 10.3986/Traditio2012410106        (PDF )

Naslov/Title
Performers and Researchers in Neo–pagan Settings

Avtorica/Author
Kamila Velkoborská

Izvleček
V novopoganskih in magičnih okoljih ni več tradicionalne razlike med antropologom in »drugimi«, saj imajo raziskovalci in izvajalci pogosto enako etnično ozadje, družbeno pozicijo in stopnjo formalne izobrazbe. Avtorica je izpostavila osnovne antropološke poglede na magijo

Abstract
In neo-pagan and magical settings, the traditional distinction between the anthropologist and the “others” disappears due to the fact that researchers and performers tend to have the same ethnic background, social position, and level of formal education. Author has identified main approaches towards magic used by anthropologists.

Ključne besede
novopogansko, magija, nepreverjeno osebno, spoznanje, tajnost, udeležeba

Keywords
neo-pagan, magic, unverified personal gnosis, secrecy, participation, ritua

Viri/References
Barnard, Alan, & Spencer, Jonathan (eds.)
2004 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge.

Evans, Dave, & Green, Dave (eds.)
2009 Ten Years of the Triumph of the Moon. Hidden Publishing.

Frater V.D.
2010 Praktická sigilická magie. Prague: Nakladatelství Vodnář.

Frazer, James George
1998 [1922] The Golden Bough. Oxford: Oxford University Press.

Greenwood, Susan
2009 The Anthropology of Magic. Oxford: Berg.

Knight, Gareth
2010 [1975] Experience of the Inner Worlds. Cheltenham: Skylight Press.

Luhrmann, Tanya M.
1989 Persuasions of the Witch’s Craft: Ritual Magic in Contemporary England. Cambridge: Harvard University Press.

Nakonečný, Milan
2009 [1999] Magie v historii, teorii a praxi. Prague: Nakladatelství Vodnář.

Veselý, Josef
2008 Magie. Prague: Nakladatelství Vodnář.