Traditiones, 39-1, 2010, 57–68

Objavil stanka, dne Fri, 24/05/2013 - 10:30.

DOI: 10.3986/Traditio2010390105           (PDF ) 

Naslov/Title
Ethnographic Film in Slovenia and Serbia: Outline of Project Results

Avtor/Author
Naško Križnar

Izvleček
V času Socialistične federativne republike Jugoslavije so bila med njenimi nacionalnimi etnologijami v navadi redna srečevanja in razprave. Ko so bili tovrstni stiki zaradi razpada države prekinjeni, je bilo prekinjeno tudi medsebojno informiranje o stanju na področju etnografskega filma. Medtem je prišlo do hitrega razvoja in velikih sprememb v etnografskem filmu in vizualni antropologiji v celoti. Zato se avtor članka v sklepu osredinja predvsem na premislek o oblikah sodobne vizualne etnografije, ki še najbolj ustreza znanstveno raziskovalnim praksam obeh etnoloških inštitutov (pri ZRC SAZU v Ljubljani in SANU v Beogradu), in o ustreznem izobraževanju za to področje.

Abstract
Within Yugoslavia, regular conferences and discussions used to take place between ethnologists working in the various Yugoslav republics. When Yugoslavia collapsed and these contacts were interrupted, information about developments in ethnographic film also stopped being exchanged. Meanwhile, rapid development and great changes took place in ethnographic film and visual anthropology as a whole. This article therefore primarily focuses on the reflection of forms of contemporary visual ethnography, which largely corresponds with the research practices of the ethnology institutions in Ljubljana and Belgrade (ZRC SAZU and SANU, respectively), and suitable education in ethnology.

Ključne besede
etnografski film, vizualna etnografija, izobraževanje, Srbija, Slovenija

Keywords
ethnographic film, visual ethnography, education, Serbia, Slovenia

Viri/References
Drljača, Dušan
1972 Jugoslovanski dokumentarni film z etnološko tematiko. Slovenski etnograf 23–24: 105–112.

France, Claudine de
1989 Cinema et antropologie. Paris: Edition de la Maison des sciences de l'homme.

Glasnik SED
2009 Glasnik SED 49 (1–2): 122–131.

Jablonko, Allison
2003 Čas in vizualni zapisi. Glasnik SED 43 (1–2): 103–105.

Križnar, Naško
1982 Slovenski etnološki film. Filmografija 1905-1980. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej: Nova Gorica: Goriški muzej.
2007a Perspektive za edukaciju u vizuelnoj antropologiji. V: Katalog 16. međunarodnog festivala etnološkog filma. Beograd: Etnografski muzej u Beogradu, 10–11.
2007b Dnevnik namesto poročila. Beograjski festival etnološkega filma, Etnografski festival v Beogradu, 1.– 5. november 2006. Glasnik SED 47 (1–2): 88–91.

Križnar, Naško (ur.)
2007 Dnevi etnografskega filma. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 12–13.

Postma, Metje
2003 Učna podlaga šole vizualnega v Novi Gorici. Glasnik SED 43 (1–2): 106–113.