Traditiones • 33/2 • 2004

Objavil stanka, dne Fri, 31/12/2010 - 10:00.


DOI: 10.3986/Traditio2004330207       (PDF )
 
Naslov/Title
Choreological and Anthropological Aspects of Slovenian Dance Games in Which a Dancer Chooses Her or His Dance Partner
 
Avtor/Author
Mirko Ramovš
 
Izvleček
Prispevek predstavlja plesne igre z izbiranjem soplesalca, kakršne so bile in so še razširjene in na Slovenskem. Ugotavlja njihov izvor in umeščenost v kontekst podeželskega življenja ter analizira njihovo vsebinsko in koreološko podobo. 

Abstract

The paper focuses on dance games in which a dancer chooses her or his partner; such dances have been widespread throughout Slovenia. Examined and analyzed are their origin, role, form, choreology, and function in the rural way of life.
 
Ključne besede
ples, izbiranje, izvor, vloga, oblika 

Keywords

Dance, choice, origin, function, form
 
Viri/References
Fillafer, Klaus idr.
1997 Tänze aus Kärnten. Klagenfurt in Villach, Landesarbeitsgemeinschaft Österreischischer Volkstanz Kärnten.
Goldschmidt, Aenne
1970 Handbuch des deutschen Volkstanzes. Textband. Berlin, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft.
Horak, Karl
1974 Tiroler Volkstanzbuch. Innsbruck, Musikverlag Holbling.
Ivančan, Ivan
1963 Istarski narodni plesovi 2. Zagreb, Institut za narodnu umjetnost.
Koschier, Franz
1974 Kärntner Volkstänze. Zweiter Teil. Klagenfurt, Verlag des Landesmuseums für Kärnten.
Kretzenbacher, Leopold
1954 Freveltanz und »Überzähliger«. Carinthia I, 144: 843–866.
Kovalíčková, Jana in František Poloczek
1955 Slovenské l’udové tance. Bratislava, Vydatel’stvo Slovenskej akadémie vied.
Kumer, Zmaga
1968 Ljudska glasba med rešetarji in lončarji v Ribniški dolini. Maribor, Založba Obzorja.
Navratil, Ivan
1888 Belokranjsko kolo – c. Kolo v Predgradu. Ljubljanski zvon 8: 495–500.
Novak, Anton
1936 Steirische Tänze. Graz, Bernhard Recla.
Peter, Ilka
1975 Salzburger Tänze. Salzburg, Verlag Alfred Winter.
Pištělak, Josef
1988 Lidové tance severního Konicka. Prostějov, OKS Prostějov.
Ramovš, Mirko
1992 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem. Gorenjska, Dolenjska, Notranjska. Ljubljana, Založba Kres.
1996 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem. Prekmurje in Porabje. Ljubljana, Založba Kres.
1999 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem. Od Slovenske Istre do Trente. 2. del. Ljubljana, Založba Kres.
Sachs, Curt
1992 Eine Weltgeschichte des Tanzes. (3. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1933.) Hildesheim, Zürich in New York, Georg Olms Verlag.
Schneider, Otto
1985 Tanz Lexikon. Wien in Mainz, Brüder Hollinek - Schott’ Söhne.
Seidel, Jan in Josef Špičák
1945 Zahrajte mi do kola! Tance českého lidu. Praha, Nakladatelství L. Mazáč.
Strajnar, Julijan
1989 Lepa Ane govorila. Ljubljana, Zveza kulturnih organizacij Slovenije.
Štrekelj, Karel
1900–1903 Slovenske narodne pesmi 2. Ljubljana, Slovenska Matica.
1904–1907 Slovenske narodne pesmi 3. Ljubljana, Slovenska Matica.
Umek, Ivan
1893 Slovenski plesalec. Zbirka narodnih in navadnih plesov. Trst, Založil Ivan Umek.