Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 12:14.


DOI: 10.3986/Traditio2005340119        (PDF )
 
Naslov/Title
The legacy of singer Hamdija Šahinpašić in Bosniac oral literary tradition
 
Avtor/Author
Munib Maglajlić
 
Izvleček
Hamdija Šahinpašić (1914-2003) je bil eden redkih posameznikov, ki so si sposobni zapomniti pesmi v njihovi avtentični tradicionalni obliki. Šahinpašić je pripadal znani pevski družini. Miodrag A. Vasiljević je v začetku petdesetih let 20. stol. v prostorih Srbske akademije znanosti in umetnosti posnel številne pesmi, ki jih je pel Šahinpašić. V dvojezično bosansko-rusko izdajo je leta 1967 vključil 300 njegovih pesmi. Sam Šahinpašić je postal središče zanimanja številnih etnomuzikologov in folkloristov, tako da je njegov repertoar ohranjen na kvalitetnih posnetkih.

Abstract

Hamdija Šahinpašić (1914–2003) was one of those rare individuals able to memorize songs in their authentic traditional form. Šahinpašić belonged to a family known for its songs. In the early 1950s, Miodrag A. Vasiljević recorded Šahinpašić singing dozens of songs at the Serbian Academy of Arts and Sciences in Belgrade. A 1967 publication finally included 300 of his songs, published bilingually in Bosnian and Russian. Šahinpašić himself became the focus of attention of numerous ethnomusicologists and folklorists and his repertoire was preserved on recordings of good quality.
 
Ključne besede
Hamdija Šahinpašić, zapuščina

Keywords

Hamdija Šahinpašić, legacy
 
Viri/References
Bašagić, Safvet-beg
1986 [1931] Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini (Famous Croats, Bosnians, and Herzegovinians in the Ottoman Empire). Izabrana djela vol. III, Sarajevo.
Bejtić, Alija
1953 Prilozi proučavanju naših narodnih pjesama (Contributions to the Study of Our Folk Songs). In: Bilten Instituta za pročavanje folklora Sarajeva 2.
Gesemann, Gerhard
1925 Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pjesama (The Erlangen Manuscript of Old Serbo-Croatian Folk Songs). Sremski Karlovci.
Kurt, Mehmed Dželaludin
1902 Hrvatske narodne ženske pjesme (muslimanske) (Croatian Women’s Folk Songs (Muslim)). Mostar.
Vasiljević, Miodrag
1967 Jugoslovenske narodne pesme iz Sandžaka. Zapisano od narodnog pevača Hamdije Šahinpašića (Yugoslav Folk Songs from the Sanjak. Transcribed from the Folk Singer Hamdija Šahinpašić). Moscow.