Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 12:08.


DOI: 10.3986/Traditio2005340113        (PDF )
 
Naslov/Title
Bosnian urban traditional song in transformation: from Ludvik Kuba to electronic medias
 
Avtorica/Author
Tamara Karača Beljak
 
Izvleček
Prispevek obravnava proces transformacije in spremembe interpretativnih načinov tradicionalne pesmi v urbanem bosanskem okolju od nastanka preko prvih notnih zapisov konec 19. stoletja, torej časa Ludvika Kube, pa vse do razvoja elektronskih medijev.

Abstract

This article focuses on the transformation process and changes in the manners of interpretation undergone by Bosnian traditional urban song from its emergence, through the first melographic transcriptions in late 19th century – that is, from Ludvik Kuba’s times – through the development of electronic media.
 
Ključne besede
tradicionalna pesem v urbanem bosanskem okolju, transformacije, elektronski mediji

Keywords

Bosnian urban song, transformation, electronic media
 
Viri/References
Đorđević, Tihomir
1910 Cigani i muzika u Srbiji (Gypsies and Music in Serbia). Bosanska vila 25: 5.
 Kuba, Ludvik
1984 Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine (Songs and Melodies from Bosnia-Herzegovina). Sarajevo: Svjetlost.
 Kuhač, Franjo
1898 Turski živalj u pučkoj glazbi Hrvata, Srba i Muslimana (The Turkish Population in the Folk Music of Croats, Serbs, and Muslims). Glasnik Zemaljskog muzeja za Bosnu i Hercegovinu 20: 2–3.
 Milošević, Vlado
1964 Sevdalinka (The Sevdalinka). Banja Luka: Muzej Bosanske krajine.
 Rihtman, Cvjetko
1974 Zbornik napjeva narodnih pjesama iz BiH- dječije pjesme (Anthology of Folk Song Melodies from Bosnia-Herzegovina: Children’s Songs). Sarajevo: ANU BiH.
1980 Zbornik napjeva narodnih pjesama iz BiH- svatovske pjesme (Anthology of Folk Song Melodies from Bosnia-Herzegovina: Wedding Songs). Sarajevo: ANU BiH.
1980 Orijentalni uticaji u tradicionalnoj muzici Bosne i Hercegovine (Oriental Influences in the Traditional Music of Bosnia-Herzegovina). Narodno stvaralaštvo – Foklor 20(82–84): 10–20.
 Verunica, Zdravko
1988 Počeci melografskog rada i prve obrade narodnih pjesama iz BiH (The Beginnings of Melograph Work and the First Treatment of Folk Songs from Bosnia-Herzegovina). In: Zbornik radova Muzičke akademije u Sarajevu 6.