Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:29.


DOI: 10.3986/Traditio2005340212       (PDF )
 
Naslov/Title
The Films of Božo Škerlj
 
Avtor/Author
Naško Križnar
 
Izvleček
Božo Škerlj je bil prvi doktor antropologije v Jugoslaviji, manj pa je poznano, da je bil tudi filmski amater. V tridesetih letih preteklega stoletja in še nekaj let po drugi svetovni vojni je snemal z malo ozkotračno filmsko kamero družinsko življenje in utrinke iz službenega okolja. Ohranjenih je 24 filmskih enot v skupnem trajanju 90 minut. V članku so predstavljene okoliščine in značilnosti njegovega filmskega ustvarjanja, vsebine filmov in njihov pomen za preučevanje kulture. 

Abstract

Božo Škerlj was the first anthropologist in former Yugoslavia with Ph.D., while it is not known to everybody that he also practiced amateur filmmaking. In the 30’s and 40’s of past century he filmed the family life and the scenes of his working activity. 24 film units are preserved which total duration is 90 minutes. In the article the history and a character of his filmmaking is presented, the content of the films and their significance for the study of culture as well.
 
Ključne besede
Božo Škerlj, družinska kultura, družinski film, amaterski film, vizualna antropologija, vizualna kultura 

Keywords

Božo Škerlj, family life, home video, visual anthropology, visual culture
 
Viri/References
Chalfen, Richard
1987 Snapshot Versions of Life. Bowling Green State University Popular Press.
Guzej - Sabadin, Cveta
2002 Kostanjevica v izolskem Rexu. Primorske novice. Sobota, 5. 1. 2002.
Križnar, Naško
2002 Vizualni rokopisi. Traditiones 31 (1): 159–190.
James Moran
2002 There’s no place like home video. University of Minnesota Press.
Murko, Matija
1896 Narodopisna razstava češkoslovanska v Pragi l. 1895. Letopis Matice slovenske za leto 1895: 75–137.
1951 Tragom srpsko-hrvatske epike I, II. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Worth, Sol in Richard Chalfen
1997 Through Navajo Eyes. An exploration in Film Communication and Anthropology. University of New Mexico Press.