Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:25.


DOI: 10.3986/Traditio2005340209       (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)
 

Naslov/Title
Designing Stage Costumes for Polka Music Ensembles
 
Avtor/Author
Bojan Knific
 
Izvleček
V prispevku so obravnavani odrski oblačilni videz narodnozabavnih  ansamblov in prepoznane zakonitosti, ki so vplivale  na razvoj tovrstnega kostumiranja. Najpomembnejšo  vlogo je zaradi svoje odločitve, da se obleče v t. i. narodne  noše, v petdesetih letih 20. stoletja imel Ansambel bratov  Avsenik, t. i. narodna noša pa je zlasti v tujini postala in  ostala obvezna spremljevalka slovenske narodno-zabavne  glasbe. 

Abstract
What is interesting to observe and study in the field of polka music, apart from musical characteristics of this genre, is the visual appearance of it‘s performers, along with origin and use of the so called »national garb« as a substantial part of this genre. This style in fact came to it‘s own in the Fifties (20th Century), marked by the appearance of The ensemble of Avsenik Brothers along with a number of other similar ensembles. The decision to use the »national costume« as a part of their image proved to work in their favor and hereby became a hallmark of polka music both at home and abroad.
 
Ključne besede
oblačilna kultura, kostum, glasba, »narodna noša«, Slovenija 

Keywords

clothing culture, dress, music, national costume, Slovenia
 
Viri/References
Bogataj, Janez
1992 Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
Ferbežar, Ina
1985 Poskus analize besedil ansambla bratov Avsenik. Seminarska naloga 1. Ljubljana: Oddelek za etnologijo, Filozofska fakulteta.
1995 Besedila Avsenikovih narodno-zabavnih popevk 1953–1985 ali popevčice milemu narodu. Traditiones 24: 331–339.
Gorenjski glas [GG]
1995–2003 Gorenjski glas. Kranj.
Knific, Bojan
2002 Vprašanje narodne noše na Slovenskem (Seminarska naloga 1 in 2). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta.
2003 Vprašanje narodne noše na Slovenskem. Njen razvoj od srede 19. stoletja do 2. Svetovne vojne. Etnolog 13: 435–468.
Kumer, Zmaga
1978a Nekaj misli ob Medžunarodni smotri folklora v Zagrebu. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 18 (4): 72–73.
1978b Godčevstvo in sodobni instrumentalni ansambli na Slovenskem. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga (Pogledi; 2): 365–378.
Ljubić, Milan
1983 Filmska izrazna sredstva. Dopisna filmska in TV šola. Ljubljana: DDU Univerzum.
Makarovič, Marija
1971a Narodna noša. Naši razgledi 20 (1971): 170–171.
1971b Slovenska ljudska noša. Ljubljana: Založba CZNG in SEM.
1972 Kmečka (ljudska) in narodna noša. Nekaj misli ob razpravi Noša na Gorenjskem v Gorenjskem muzeju v Kranju. Gorenjski glas 14. 10. 1972.
1972a Narodna noša. Slovenski etnograf 23–24, 1970–71: 51–68.
Priloga. Gorenjski glas
1996 Glasbeniki meseca. Ansambel Vita. Priloga Gorenjskega glasa 24. 5. 1996: 2–3.
Seliškar, Tone
1954 (ur.) Slovenski izseljenski koledar. Ljubljana: Slovenska izseljenska matica.
Sivec, Ivan
1998 Vsi najboljši muzikanti. Razvoj narodnozabavne glasbe od začetkov do leta 1973. Mengeš: ICO.
1999 Fenomen Ansambla bratov Avsenik (Magistrska naloga). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta.
2002 (ur.) Tisoč najlepših besedil. Slovenija – zibelka narodnozabavne glasbe. Kamnik, ICO.
2003 Vsi najboljši muzikanti. Razvoj narodno-zabavne glasbe v obdobju 1973–2003. Mengeš: ICO.
Stanonik, Marija
1990 O folklorizmu na splošno. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 30 (1–4): 20–41.
TV okno [TVO]
2003 TV okno [skupna tv priloga slovenskih regionalnih časopisov].
Vsakdanjik in praznik
2002 Vsakdanjik in praznik [oddaja Televizije Slovenija].