Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:17.


DOI: 10.3986/Traditio2005340204       (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)
 
Naslov/Title
Translocal Communities in Urban Settlements of Port Moresby. Notions of Space in the Formation of Ethnic Identities
 
Avtor/Author
Jaka Repič
 
Izvleček
Avtor v prispevku predstavlja urbano skupnost priseljencev iz Okape v Vzhodnem višavju, ki živijo v barakarskem naselju Two Mile v Port Moresbyju, glavnem mestu Papue Nove Gvineje. Obravnavano je razmerje med pojmovanjem prostora in nastankom translokalnih urbanih etničnih skupnosti.V kontekstu (post)kolonialne urbanizacije in migracij v mesta se priseljenci v urbane skupnosti povezujejo na podlagi predstav o skupnem izvirnem okolju ter ustvarjajo in rekonceptualizirajo svoje socialne mreže. Skupno izvirno okolje namreč v mestih postane tista kategorija, zaradi katere se posamezniki združujejo s sorodniki in rojaki, se naselijo v majhne zaselke in se povezujejo v širše urbane skupnosti. Njihove razpršene lokacije v urbanih naseljih Port Moresbyja so povezane v širšo socialno mrežo ali translokalno etnično skupnost.

Abstract 
This paper presents an urban community of migrants from Okapa in Eastern Highlands that settled in an urban settlement (shantytown) Two Mile in Port Moresby, the capital of Papua New Guinea. The author explores a connection between conceptualisation of space and creation of translocal urban ethnic communities. In the context of (post)colonial urbanization and rural-urban migration, city immigrants create and reconceptualize their social networks and identifications on the basis of their common origin. Common origin that also implies a possession of a common culture is a category, which in an urban context, allows a formation of a wantok sistem, a network of migrants, settled in various urban settlements. Although they live in small settlements at various locations, dispersed all over the city, Okapians are organized into a wider social network or translocal urban ethnic community.
 
Ključne besede
Port Moresby (Papua Nova Gvineja), prostor, etničnost, migracije, urbana naselja

Keywords 
Port Moresby (Papua New Guinea), place, ethnicity, migrations, urban settlements
 
Viri/References
Anderson, Benedict
1998 [1983] Zamišljene skupnosti. O izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: ISH (Studia Humanitatis).
Barth, Fredrik
1969 Introduction. V: Barth, F. (ur.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Bergen in Oslo, Universitets Forlaget; London: Allen & Unwin: 9–38.
Brumen, Borut
2000 Sv. Peter in njegovi časi. Socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sveti Peter. Ljubljana: Založba /*cf. (Oranžna zbirka).
Buck, Pem Davidson
1989 Cargo-Cult Discourse. Myth and the Rationalization of Labor Relations in Papua New Guinea. Dialectical Anthropology 13: 157–171.
Castells, Manuel
1996 The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.
Chowning, Ann
1977 An Introduction to the Peoples and Cultures of Melanesia. London: Cummings Publ. Comp.
Cohen, Anthony P.
1998 [1985] The Symbolic Construction of Community. London in New York: Routledge.
Dominguez, Virginia R. in David Y. H. Wu
1998 (ur.) From Beijing to Port Moresby. The Politics of National Identity in Cultural Policies. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers.
Epstein, Arnold L.
1978 Ethos and Identity. Three Studies in Ethnicity. London: Tavistock.
Eriksen, Thomas Hylland
1993 Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London: Pluto.
Fabian, Johannes
1983 Time and the Other. How Anthropology Makes its Object. New York: Columbia University Press.
Foster, Robert J.
1991 Making National Cultures in the Global Ecumene. Annual Review of Anthropology 20: 235–60. doi:10.1146/annurev.anthro.20.1.235.
1995 Nation Making. Emergent Identities in Postcolonial Melanesia. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Goddard, Michael
2001 From Rolling Thunder to Reggae. Imagining Squatter Settlements in Port Moresby. The Contemporary Pacific 13 (1): 1–32. doi:10.1353/cp.2001.0007.
Gupta, Akhil in James Ferguson
1992 Beyond “Culture”. Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7 (1): 6–23. doi:10.1525/can.1992.7.1.02a00020.
Gustafsson, Berit
1998 The Identity Construction of Ethnic and Social Groups in Contemporary Papua New Guinea. V: Wassmann, Jürg (ur.), Pacific Answers to Western Hegemony. Cultural Practices of Identity Construction. Oxford in New York, Berg: 169–190.
Harrison, Simon
1993 The Mask of War. Violence, Ritual and Self in Melanesia. Manchester in New York: Manchester University Press.
Hirsch, Eric
1990 From Bones to Betelnuts. Processes of Ritual Transformation and the Development of ‘National Culture’ in Papua New Guinea. Man 25 (1): 18–34. doi:10.2307/2804107.
1995 Local Persons, Metropolitan Names. Contending Forms of Simultaneity among the Fuyuge, Papua New Guinea. V: Foster, R. 1995: 185–206.
Jackson, R. T.
1977 The Growth, Nature and Future Prospects of Informal Settlements in Papua New Guinea. Pacific Viewpoint 18 (1): 22–42.
Keesing, Roger M.
1989 Creating the Past. Custom and Identity in the Contemporary Pacific. The Contemporary Pacific 1 (1): 19–42.
1993 Ponovno o teorijah kulture. Antropološki zvezki 3: 23–32.
Levine, Hal B. in Marlene Wolfzahn Levine
1979 Urbanization in Papua New Guinea. A Study of Ambivalent Townsmen. Cambridge: Cambridge University Press.
Lindstrom, Lamont
1998 Pasin Tumbuna. Culture and Nationalism in Papua New Guinea. V: Domínguez, Virginia R. in David Y. H. Wu (ur.) 1998: 141–187.
LiPuma, Edward
1995 The Formation of Nation-States and National Cultures in Oceania. V: Foster, R. 1995: 33–68.
Lovell, Nadia
1998 (ur.) Locality and Belonging. London in New York: Routledge.
Malinowski, Bronislaw
1992 [1922] Argonauts of the Western Pacific. An Account of Native Enterprice and Adventure in the Archipelagos of Melanesian New Guinea. London: Routledge.
Marcus, George E.
1995 Ethnography in/of the World System. The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology 24: 95–117. doi:10.1146/annurev.anthro.24.1.95.
May, Ronald James in Ronald Skeldon
1977 Internal Migration in Papua New Guinea. An Introduction to its Description and Analysis. V: May, Ronald James (ur.), Change and Movement. Readings on Internal Migration in Papua New Guinea. Canberra, Australian National University Press: 1–26.
Mihalic, Francis
1983 [1971] The Jacaranda Dictionary and Grammar of Melanesian Pidgin. Marrickville: Jacaranda Press.
Muke, John
2001 Poverty Alleviation in Urban Settlements in the National Capital District. Port Moresby, University of Papua New Guinea [An Unpublished Pilot Study for Japan International Cooperation Agency].
Muke, John in Daniel Gonno
2002a The Impact of Development on Urban Settlements in the National Capital District Papua New Guinea. Port Moresby, University of Papua New Guinea [An Unpublished Evaluation Report for Japan International Cooperation Agency].
2002b Water Consumption Among Rate-payers in the National Capital District Papua New Guinea. Port Moresby, University of Papua New Guinea [An Unpublished Evaluation Report for Eda Ranu Water and Sewerage Pty. Ltd.].
Oram, Nigel Denis
1968 The Hula in Port Moresby. Oceania 39 (1): 1–35.
1976 Colonial Town to Melanesian City. Port Moresby 1884–1974. Canberra: Australian National University Press.
Repič, Jaka
2004 Etničnost na Papui Novi Gvineji. Tradicionalna ali moderna oblika družbene kategorizacije. Glasnik SED 44 (1): 15–20.
Rew, Alan
1974 Social Images and Process in Urban New Guinea. A Study of Port Moresby. St. Paul, New York in Boston: West Publishing Co.
Sillitoe, Paul
1998 An Introduction to the Anthropology of Melanesia. Culture and Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
2000 Social Change in Melanesia. Development and History. Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, Anthony D.
1989 [1986] The Ethnic Origins of Nations. Oxford, Basil Blackwell.
Strathern, Marilyn
1972 Absentee Businessman. The Reaction at Home to Hageners Migrating to Port Moresby. Oceania 43 (1): 19–39.
1975 No Money On Our Skin. Hagen Migrants in Port Moresby. Canberra: Australian National Univeristy (New Guinea Research Unit Bulletin; 61).
Vertovec, Steven
2001 Transnational Social Formation. Towards Conceptual Cross-Fertilization (http://www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/Vertovec2.pdf)
Ward, Michael
2000 Fighting for Ples in the City. Young Highlands Men in Port Moresby.’ V: Dinnen, Sinclair in Allison Ley (ur.), Reflection on Violence in Melanesia. Canberra: Asia Pacific Press: 223–38.
Ward, R. G.
1977 Internal Migration and Urbanisation in Papua New Guinea. V: May, Ronald James (ur.), Change and Movement. Readings on Internal Migration in Papua New Guinea. Canberra: Australian National University Press: 27–51.
Whiteman, J.
1973 Chimbu Family Relationships in Port Moresby. Port Moresby in Canberra: Australian National University (New Guinea Research Unit Bulletin; 52).
Zimmermann, Emil
1912 Unsere Kolonien. Berlin in Dunaj: Ullstein & Co.