Traditiones • 34/2 • 2005

Objavil stanka, dne Fri, 10/12/2010 - 09:14.


DOI: 10.3986/Traditio2005340203      (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)
 
Naslov/Title
Commercialism, Capitalism, and Celebration
 
Avtor/Author
Jack Santino
 
Izvleček
Tradicionalni prazniki v ZDA so izjemni po vseobsežnikomercializaciji (najbolj božič, nato noč čarovnic). Ker sorituali, festivali in praznovanja pogosto dramatične simboličneuprizoritve kulture, katere produkt so, je neogibno,da so tudi del porabniške kulture. Avtor komercializacijoopazuje na več na več ravneh: pogosto se začne z ugotovitvijo,da so tradicionalne šege in aktivnosti vnovčljive: komercializacijije podvržen ves kontekst enega samega praznika(industrija poskrbi za vso tradicionalno praznično opravo);nekoliko drugačen proces je poskus prenosa značilnosti enegapraznika na druge; tretji pa je prevajane prazničnega letav množične medije (literatura, glasba, film), pri čemerdinamika komercializacije temelji na ujemanju praznika inžanra. Najzanimivejše pa je, kako ljudje uporabljajo medijein komercialne produkte. Prilagajajo si šege in izročila inustvarjajo nova, uporabljajo množične produkte, da siosmišljajo svoje želje in življenje. Praznovanj ni brez osebnihstikov in prave socialne vezi se ustvarjajo in vzdržujejo le zmedčloveškimi stiki in komunikacijo.

Abstract 
Traditional holidays in the United States have become remarkable for the amount of commercial activity (Christmas, Halloween). When it is recognized that rituals, festivals, and celebrations are often dramatic symbolic enactments of the culture that produced them, one realizes that it is inevitable that such a class of events would exist. Often the commercialization of holidays starts with the recognition of traditional customs and activities customs are recognized as potentially profitable and exploitable by various industrial interests, and are commercialized as a result. Another, somewhat different, process involves the attempt to translate a custom or a practice associated with a particular holiday to a different festival. The third process focuses on the translations of festive year into mass media (music, film, literature) where one obvious dynamic in the commercialization of a holiday is the fit between the holiday and the genre in question. What is ultimately most interesting is how people actually use the mass media and commercial goods. People continue to adapt their customs and traditions and create new ones; they use the products of mass culture to create meaning within the contexts of their own priorities and their own lives. Celebrations require personal interaction, and it is within the realm of interpersonal communication that real social bonds are created and maintained.
 
Ključne besede
prazniki, praznovanja, božič, noč čarovnic; komercializacija; ZDA 

Keywords
Traditional holidays, celebrations, Christmas, Halloween; commercialization; USA
 
Viri/References
Santino, Jack
1994 (ed.) Halloween and Other Festivals of Death and Life. Knoxville, TN: University of Tennessee Press.
1996 New Old-Fashioned Ways. Holidays and Popular Culture. Knoxville, TN: University of Tennessee Press.
Waits, William B.
1993 The Modern Christmas in America. A Cultural History of Gift Giving. New York: New York University Press.