Monika KROPEJ

Objavil stanka, dne Pon, 21/11/2005 - 12:28.

 


Monika KROPEJ, dr., znanstvena svétnica 


Rojena 14. 2. 1956 v Ljubljani, kjer je l. 1974 maturirala na klasični gimnaziji in l. 1980 diplomirala na Filozofski fakulteti iz etnologije in umetnostne zgodovine. Med leti 1983 in 1985 je bila zaposlena kot kustos pedagog v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, od l. 1985 pa je sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje. Na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je l. 1989 opravila magisterij in leta 1993 obranila doktorsko disertacijo. Študijsko se je izpopolnjevala v Budimpešti, Innsbrucku in na Dunaju.

Sodeluje s Centrom za plurilingvistiko Univerze v Vidmu, s prof. dr. Gian Paolom Gri-jem in z dr. Robertom Dapitom. V sporazumu s prof. dr. Vincenzom Orioles-om je bil realiziran skupni projekt ohranjanja tonskih posnetkov ljudskega pripovedništva, ki jih je M. Matičetov posnel v Reziji med leti 1960 in 1981. V sodelovanju z Oddelkom za jezike in kulture Srednje in Vzhodne Evrope Univerze v Vidmu od leta 1988 izdaja in ureja mednarodno revijo Studia mythologica Slavica in spremljajočo knjižno serijo Studia mythologica Slavica Supplementa. Od leta 1999 ureja skupaj z Robertom Dapitom in Zmagom Šmitkom zbirko: Zakladnica slovenskih pripovedi

 

Je članica mednarodnih društev ISFNR (International Society for Folk Narrative Research), ISCLR (International Society for Contemporary Legend Research).

Od 1. 11. 2002 do 31. 10. 2010 je bila predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje.

Nagrade: Zlati znak Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU za leto 1996.

Ključne besede raziskovalnega interesa: etnologija, ljudsko pripovedništvo, pravljice, povedke, zagovori, mitologija, bajeslovje, ljudsko zdravilstvo, sodobne zgodbe, ljudsko verovanje.

Tekoče raziskave: ljudsko pripovedništvo, urbane legende in sodobne zgodbe, bajeslovje in mitologija, ljudsko verovanje in medicina. Pripravlja Kazalo slovenskih ljudskih pravljic in študijo o bajnih bitjih v slovenskem izročilu ter raziskave iz zgodovine slovenske etnologije.

Izbrane objave:

1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine (Folk Tale and Reality. The Reflection of Reality in Slovenian Folk Tales Based on Examples from Štrekelj's Legacy), , Založba ZRC.
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (Karel Štrekelj. From the Springs of Poetics), Ljubljana, Založba ZRC.
2003 Charms in the Context of Magic Practice. The Case of Slovenia. Folklore 24, Tartu: 62–77.
2003 Po sledeh ljudskega pripovedništva v Rožu. Traditiones 32/1, Ljubljana: 57–81.
2003: Cosmology and Deities in Slovene Folk Narrative and Song Tradition. Studia mythologica Slavica 6, Ljubljana-Udine 2003, 121–148.
2004: Sodobne zgodbe študentov Univerze v Ljubljani. Traditiones 33/1, Ljubljana 2004, 175–200.
2004: Roberto Dapit, Monika Kropej: Zlatorogovi Čudežni vrtovi: Slovenske pripovedi o zmajih, belih gamsih, zlatih pticahg in drugih bajnih živalih. Zbirka: Zakladnica slovenskih pripovedi. Radovljica: DIDAKTA 2004.
2005: Contemporary Legends from the Slovene Karst in Comparison with Fairylore and Belief Traditions. Studia mythologica Slavica 8, Ljubljana-Udine 2005, 227-250.
2005: France Kramar in njegova zbirka »Ižanskega in drugega narodnega blaga«. Traditiones 34, Ljubljana 2005.
2005: La volpe nella tradizione narrativa, poetica e figurativa slovena. V: Rainaldo : la volpe in Alpe Adria e dintorni : letteratura, arte, tradizioni, ambiente. Udine: Roberto Vattori, 2005, 67-80.
2006: La leggenda dell'auricorno e la mitologia delle Alpi slovene. V: FURTER, Reto (ur.), HEAD-KÖNIG, Anne-Lise (ur.), LORENZETTI, Luigi (ur.). Cultures alpines, (Histoire des Alpes, 2006, 11). Zürich: Chronos, cop. 2006, 203-213.
2006 Magic as reflected in Slovenian folk tradition and popular healing today. V: KLANICZAY, Gábor (ur.), PÓCS, Éva (ur.). Christian demonology and popular mythology, (Demons, spirits, witches, 2). Budapest; New York: Central European University Press Budimpešta 2006, 194-201.
2007 Folk narrative in the era of electronic media : a case study in Slovenia : paper presented at the 14th congress of the ISFNR, Tartu, July 26-31, 2005. Fabula, 2007, bd. 48, h. 1/2. Tartu 2007, 1-15.
2007 Lisica : njena vloga in sporočilnost v slovenskem in srednjeevropskem izročilu. Traditiones, letn. 36, št. 2. Ljubljana 2007, 115-142.
2008 Od ajda do zlatoroga : slovenska bajeslovna bitja. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2008. 352 str.
2008 Slovene midwinter : deities and personifications of days in the yearly, work, and life cycles. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Space and time in Europe : East and West, past and present, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 25). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Ljubljana 2008, 181-197.
2008 Metamorfoze ljudskega pripovedništva na Gorenjskem. Traditiones. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2008, vol. 37, št. 2, str. 169-216.
2009 Slovenian charms between South Slavic and Central European tradition. V: Charms, charmers and charming (Palgrave historical studies in witchcraft and magic). Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, str. 145-162.
2009 Töpfe: Irdene und eherne T. V: Enzyklopädie des Märchens 13, 2. W. de Gruyter, Berlin; New York. Str. 767-770.
2010 Über die Entwicklung der Erzählforschung und der Erzähltradition im slowenischen Kulturraum. V: Märchen in den südslavischen Literaturen. Peter Lang, Frankfurt am Main. Str. 207-230.
2010 Valjavec, Matija Kračmanov. V: Enzyklopädie des Märchens 13, 2. W. de Gruyter, Berlin; New York. Stolp. 1315-1319.
2010 A treasury of Slovenian folklore : 101 folk tales from Slovenia. (ur.) Didakta, Radovljica.

 

Tel.: +386 (0)1 4706 286
Faks: +386 (0)1 4257 752

E-pošta: monika@zrc-sazu.si

SICRIS