Traditiones, 36-2, 2007, 175–181

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 13:21.


DOI: 10.3986/Traditio2007360209        (PDF )
 
Naslov/Title
Tradition, Revitalization and Innovation in Contemporary Rituals in Slovakia (Tradicija, oživljanje in inovacije v sodobnih ritualih na Slovaškem)
 
Avtorica/Author
Kornélia Jakubíková
 
Izvleček
Predstavljeni so novejši procesi v spreminjanju ritualov na primeru raziskave v osmih podeželskih krajih na zahodnem Slovaškem po letu 1989, s posebnim poudarkom na tem, kako jih doživljajo ljudje sami. Obravnavana so naslednja vprašanja: kako so fenomeni tradicije preživeli v tem času, kako družbeno-ekonomska diferenciacija skupnosti odseva v ritualih, kateri so razlogi in funkcije revitalizacije, kakšne so inovacije po vsebini, zgledih in v doživljanju ljudi.

Abstract

This paper looks at the process of change in rituals in eight western Slovakian villages after 1989 and examines how these changes have been perceived by informants. The following topics are discussed: how have traditional elements survived to this day; how is socio-economic differentiation of the community reflected in rituals; what are the reasons for and functions of revitalization; and which are the new elements introduced after 1989, and how are they perceived by the community?

 
Ključne besede
rituali, spreminjanje tradicije, sodobna kultura, Slovaška

Keywords

rituals, tradition change, contemporary culture, Slovakia
 
Viri/References
Augé, Marc
1999 Antropologie současných světu [Anthropology of Contemporary Worlds]. Praha.
Danglová, Olga
1986 Vzťah tradície a módy (Relationship Between Tradition And Fashion). Slovenský národopis 34 (1–2): 202–206.
1998 Vizuálno-estetická stránka tradičnej svadby (Visual-Aesthetic Side of Traditional Wedding). Český lid 85 (3): 240–256.
Geertz, Clifford
2000 Spôsob písania v etnológii [Writing Style in Etnology]. Etnologické rozpravy 1–2: 166–169.
2000b Interpretace kultur [The Interpretation of Cultures]. Praha.
Jakubíková, Kornélia
1988 Customary Tradition of Contemporary Wedding in Slovakia. Ethnologia Slavica 20: 208–217.
1999 Wedding in the Context of Family and Social Relations. Ethnologia Slovaca et Slavica 28–29: 93–101.
Krivý, Vladimir
2005 Hodnotové orientácie, kolektívne identity a hodnotové štiepenie v slo venskej spoločnosti [Values, Collective Identities and Value Differentiations in Slovak society]. Slovenský národopis 53 (3): 262–284.
Magulová, Z.
2001/02 Poznanie a postoje vysokoškolskej mládeže ku kalendárnym sviatkom a zvykom. [University Students Knowledge of and Attitudes to Calendar Holidays, Semester Paper]. Trnava: Katedra etnológie FF, Univerzita Cyrila a Metoda Trnava.