Traditiones, 36-2, 2007, 67–76

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 13:12.


DOI: 10.3986/Traditio2007360204        (PDF )
 
Naslov/Title
Jodlanje. Nov način petja na Slovenskem? (Yodeling. A New Singing Style in Slovenia?)
 
Avtorica/Author
Maša Marty
 
Izvleček
Slovenska ljudska glasba ima mdr. tudi značilnosti alpskega kulturnega prostora, vendar je jodlanje, ki je tipičen način petja v večjem delu Alp, v preteklosti Slovenijo obšlo. Vsaj pisnih ali ustnih pričevanj (z nekaj izjemami na slovenskem Koroškem) o takšnem glasbenem izražanju, ni. Jodlanje so Slovenci začeli sprejemati šele v zadnjih desetletjih. Vse bolj postaja domač način petja v slovenski popularni glasbi. Razširilo se je s posredništvom radia, televizije, glasbenih plošč in v novi obliki se je razvilo tudi v okviru društvenega življenja. Jodlanje je stopilo na slovenske odre, ob vse večji popularnosti pa se vse bolj širi tudi v vsakdanje življenje.

Abstract

Slovenian folk music has the characteristics of the Alpine culture area but yodeling – a typical form of singing in the Alpine region – was not widespread in the past, and there is no any written document or any oral witness – with a few exceptions in Carinthia – of such manner of musical expression. The yodeling has been adopted by Slovenians during the last few decades. This manner of singing brought to Slovenia by radio, TV and records, is becoming more and more familiar in Slovenian popular music developing its new form within the sphere of social life. Yodeling has trodden the Slovenian stages and is gaining more and more popularity in everyday life.
 
Ključne besede
jodlanje, slovenska ljudska glasba, slovenska popularna glasba, alpski kulturni prostor

Keywords

yodeling, Slovenian folk music, Slovenian popular music, Alpine culture area
 
Viri/References
Baumann, Max Peter
2006 Yodel. V: Macy, L. (ur.), Grove Music Online (http://www.grovemusic.com; 15. 1. 2007).
Buldožer
1982 Helga IV. V: Ako ste slobodni večeras. Ljubljana: Helidon. LP.
Jodlar Lojz s prijatelji
2001 Igra za vas. Zagorje: Zlati zvoki. CD.
Gamsi
1998 Jodl- avtomat. V: Jodl, Korl-Hit. Maribor: Obzorja, Ljubljana: Helidon. CD.
Grimm, Jakob in Wilhelm
1877 Jodeln. V: Deutsches Wörterbuch, iv/2. Leipzig.
Haid, Gerlinde
2006 Überlegungen zur Geschichte des Jodelns. V: Furter, R. idr. (ur.), Cultures Alpines = Alpine Kulturen. Zürich: Cronos, 49–60.
Hajdi
1993 Jodldi. V: Hajdi. Ljubljana: Mandarina. Zvočna kaseta.
Hrvati.Ch
2006 Hrvatski web portal u Švicarskoj (http://www.hrvati.ch/forum/posting.php?mode=quote&p=339&sid=e9c0d0b4fa2214c0386e9ea8c3e6f0ac).
Katice
2001 Jungfraua. V: Jungrfaua. Ljubljana: Menart : Dom svobode. CD.
Logar, Engelbert
1988 Vsaka vas ima svoj glas. Celovec: Mohorjeva družba.
Magnifico
1995 In ko bom enkrat umrl. V: Kdo je čefur. Ljubljana: Magnifico. CD.
Mazzini, Miha
2003 Yodeling Theresa Rector. “Come up Hither” Ministry (http://friends.s5.net/mazzini/glasbeneocene/yodeling.html).
Nipič, Alfi
1994 Jodl tehno V: Tehno alfi. Ljubljana: Corona. CD.
Plantenga, Bart
2003 Yodel-ay-ee-ooo. The secret history of yodeling around the world. New York in London: Routledge.
Plavi orkestar
1986 Ustani voljena Sejo. V: Smrt fašizmu. Zagreb: Jugoton. LP.
Podvratnik, Alojz
2005 Joldar Lojz s prijatelji (http://www.jodlarlojz.com).
Rector, Theresa
2003 Yodelin’ Theresa’s, Come up Hither Ministry (http://www.yodelingtheresa.com).
Sestre
2002 Čez Ljubelj. V: Souvenir. Ljubljana: Menart. CD.
Stavros, Jasmin
1995 Slovenke. V: Dijamanti. Ljubljana: Mandarina. CD.
Vrhovnik Dorič, Brigita
2007 Brigita & Boštjan. Jodel Ekspress (http://www.brigita-bostjan.com/prvastran.htm; http://www.jodelexpress.si/).
Zemp, Hugo
1987 Yootzing and Yodeling. Geneva: CNRS Audiovisuel and the Ateliers d’ethnomusicologie. Film.
1990 Jüüzli. Yodel of the Muotatal. Switzerland. Paris: Le Chant du Monde. CD.