Traditiones, 38-1, 2009, 243–254

Objavil stanka, dne Wed, 20/01/2010 - 10:13.


DOI : 10.3986/Traditio2009380116       (PDF )
 
Naslov/Title
Cultural Influences of the East and West. Costume among Population of Boka Kotorska in the 18th Century
 
Avtorica/Author
Dragana Radojičić
 
Izvleček
V 18. stoletju se je v zalivu Boka Kotorska množica raznovrstnih kulturnih elementov Vzhoda in Zahoda harmonično spletla v enkraten oblačilni slog. Prispevek potrjuje splošno poznano mnenje, da imajo oblačila pomembno vlogo v komunikaciji in so viden kazalnik kulturnih razmer. V prispevku so v ospredju ženska oblačila, razločena na mestna in tradicionalna, pri čemer so druga izjemen zgled, ki kaže na večplastne in raznovrstne kulturne vplive – stare balkanske, slovanske, sredozemske in vzhodnjaške. Zgledi omogočajo, da pokažemo na različne kulturne interese Vzhoda in Zahoda, ki so se zlili v celoto in si jih je vsak/a posameznik/posameznica prilagodil/a po svoji meri.

Abstract

During the 18th century a variety of elements of the cultures of the East and West blended harmonically into a unique dress mode in the Boka Kotorska bay. This paper confirms the general well known opinion that clothes has an important role in system of communication and stands as an obvious exponent of cultural affairs. I put an accent on women’s clothes, dividing it into urban costume and traditional costume, the latter serving as the best example in pointing out many layers and different cultural influences on clothes, ranging from the ancient Balkans, Slavic to Mediterranean and Oriental. The examples used allowed me to show how the different cultural interests of the East and West were incorporated together in a synthesis, adjusting to every single individual.
 
Ključne besede
kultura, vplivi, ženska moda, asimilacija; Boka Kotorska (Črna gora)

Keywords

culture, influences, women’s fashion, assimilation; Boka Kotorska (Montenegro)
 
Viri/References
Arhiv
Državni arhiv Crne Gore, Arhivsko odelenje Herceg Novi, Političko upravni mletački arhiv [State Archive of Montenegro, Archive Department Herceg Novi] (fascicle 50, document 6; fascicle 248, document 87).
Crnić Pejović, M.
2003 Svilarstvo u Boki Kotorskoj. Glasnik Etnografskog instituta SANU [Beograd] 50-51: 123-133.
Petrović, Đurđica
1984 Hercegovski zlatari u 18. veku. Zbornik Boka [Herceg Novi] 15-16: 7-103.
Popović, Tomo K.
1924 Herceg Novi. Herceg Novi.
Radojičić, Dragana
1990 Zapadna sela Boke Kotorske nakon velike migracije. In: Simpozijum Seoski dani Sretana Vukosavljevića 13. Prijepolje, 133-142.
1993 Tkanine u Herceg Novom u 18. vijeku. Glasnik Etnografskog instituta SANU [Beograd] 42: 180-183.
1994 Krajina novska u sudaru svjetova. Beograd.
1995 Nošnja i barokna odjeća u XVIII vijeku. Nikšić: Unireks.
1995a Nakit u hercegnovskom kraju u 18. veku. Glasnik Odelenja društvenih nauka 9 [Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umetnosti], 165–172.
2006 Između kultura Istoka i Zapada. Severozapadna Boka Kotorska. Beograd: EI SANU.
Stanojević, Gligor
1983 Katastar Herceg Novoga i Risna iz 1704. godine. In: Spomenik SANU 125 [Beograd: SANU]: 1-160.
Zloković, Maksim
1971 Mletačka uprava u Herceg Novom, Boka. In: 3. Zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti. Herceg Novi: Zavičajni muzej Herceg Novi, 5-37.