TRADITIONES • 39/1 • 2010

Submitted by stanka on Fri, 17/02/2012 - 11:36.

Drugi o drugih in sami o sebi / On Others and on Oneself (Ingrid Slavec Gradišnik)

OBZORJA / HORIZONS

Ingrid Slavec Gradišnik, Etnologija v Sloveniji in Srbiji. Dve tradiciji »jugoslovanske« etnologije? (Ethnology in Slovenia and Serbia: Two traditions of »Jugoslav« Ethnology?)

Lada Stevanović, Nacionalno vaspitanje. Konstrukcija jugoslovenske nacije u časopisu Jugoslovenče (1931–1941) (National Education: The Construction of Yugoslav Nation in the Journal Jugoslovenče, 1931-1941)

Naško Križnar, Etnografski film v Sloveniji in v Srbiji. Oris rezultatov projektne naloge (Ethnographic Film in Slovenia and Serbia: Outline of Project Results)

SRBI V SLOVENIJI / SERBS IN SLOVENIA

Mirjana Pavlović, Srbi u Sloveniji. Manjinske organizacije (The Serbs in Slovenia: Minority Organizations)

Jadranka Đorđević Crnobrnja, „Iz Beograda sam.“ Prilog proučavanju etničkog identiteta Srba u Sloveniji (“I am from Belgrade”: Understanding Serbian Ethnic Identity in Slovenia)

Milina Ivanović-Barišić, Srbi u Beloj Krajini. Uvid u sadašnje stanje (Serbs in Bela Krajina: Insight into the Current Situation)

Dragana Radojičić, Srpski specijaliteti na slovenačkoj trpezi (Serbian Dishes on the Slovenian Table)

Srđan Radović, Juče na Balkanu, danas u vašem stanu. Nekolika zapažanja o neofolk muzici medju publikom u Sloveniji (Made in the Balkans, ready to Use at Home: Some Remarks on Neofolk Music in Slovenia)

Ivan Đorđević, Recepcija neofolka u Sloveniji. Identitetske politike u ritmu ’lakih nota’ (Reception of Neofolk Music in Slovenia: Identity Politics in the Beat of ’Easy Listening Tunes’)

Marta Stojić, Antropolog – novinar ili državni neprijatelj. Izbrisani Slovenije (Anthropologists as Scientists, Journalists, or the Enemies of the State: The “Erased” in Slovenia)

SLOVENCI V SRBIJI / SLOVENIANS IN SERBIA

Mojca Ravnik, Nekaj pogledov v preteklost in sedanjost beograjskih Slovencev (Some Insights into the Past and Present of Slovenians Living in Belgrade)

Saša Poljak Istenič, Pomen društev za izseljence. Društvo Slovencev »Sava«, Beograd (The Importance of Emigrant Societies: The Sava Slovenian Society of Belgrade)

Monika Kropej, Nekaj utrinkov iz društva Slovencev »Sava« v Beogradu (A Few Impressions on the Sava Slovenian Society in Belgrade)

Mojca Ravnik, »Sprejeli so nas za svoje«. Otroci internirancev iz taborišča Sarvar na Madžarskem v reji pri kmetih v Bački med 2. svetovno vojno (“They have accepted Us as their Own”: Children of Slovenian Prisoners at the Sarvar Labor Camp in Foster Care with Farming Families in Vojvodina During the Second World War)

Mladena Prelić, Kako pamtimo Davorina Jenka (Davorin Jenko in Social Memory)

Anica Sabo, Slovenački kompozitori u Srbiji. Davorin Jenko, Mihovil Logar, Zlatan Vauda (Slovenian Composers in Serbia: Davorin Jenko, Mihovil Logar, Zlatan Vauda)

Miroslav Niškanović, Prezimena Slovenaca u Srbiji na početku XXI veka (Surnames of Slovenians in Serbia at the Beginning of the 21st Century)

BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY

Biljana Milenković-Vuković, Slovenci u Srbiji. Bibliografija sa anotacijama (Slovenians in Serbia: Bibliography with Annotations)