TRADITIONES

Objavil stanka, dne Tor, 10/01/2006 - 09:49.


Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, od leta 1999 tudi Glasbenonarodopisnega inštituta (Acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum), je začel ISN izdajati kot publikacijo SAZU leta 1972. Sprva so Traditiones izhajale kot letni zbornik, od leta 1999 izhajajo v dveh zvezkih letno. Traditiones so recenzirana znanstvena revija. Objavljeni so znanstveni in strokovni prispevki v slovenskem in/ali tujih jezikih, ki obravnavajo raznovrstne teme iz slovenske, evropske in zunajevropske etnologije, folkloristike in sorodnih ved. Razvrščeni so v razdelke Razprave in razgledi, Gradivo, Knjižne ocene in poročila. Članki so opremljeni z dvojezičnimi izvlečki, ključnimi besedami in obširnejšimi povzetki v tujem jeziku.

Glavni uredniki: Niko Kuret (1, 2), Milko Matičetov (3–14), Angelos Baš (15–17), Tone Cevc (18–19, 22), Mojca Ravnik (20), Jurij Fikfak (21), Marija Stanonik (23–26), Helena Ložar-Podlogar (27–30), Maja Godina - Golija (31–32), Jurij Fikfak in Ingrid Slavec Gradišnik (33–).

Glavna urednika: Jurij Fikfak in Ingrid Slavec Gradišnik.

Uredniški odbor: Tatiana Bajuk Senčar, Marjetka Golež Kaučič, Marija Klobčar, Rebeka Kunej

Mednarodni uredniški svet: David Atkinson (London), Gábor Barna (Szeged), Regina Bendix (Göttingen), Jasna Čapo (Zagreb), Roberto Dapit (Udine/Viden), Laurent-Sébastien Fournier (Nantes), Gian Paolo Gri (Udine/Viden), Peter Grzybek (Graz/Gradec), Michael Herzfeld (Cambridge, MA), Reinhard Johler (Tübingen), Gabriela Kiliánová (Bratislava), Ullrich Kockel (Ulster), Lojze Lebič (Ljubljana), Helena Ložar - Podlogar (Ljubljana), Patricia Lysaght (Dublin), Milko Matičetov (Ljubljana), Svanibor Pettan (Ljubljana), Mirko Ramovš (Ljubljana), Sigrid Rieuwerts (Edinburgh)

ZALOŽBA ZRC
Traditiones
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 4706290+386 1 4706290 (fikfak@zrc-sazu.si);  +386 1 4706292+386 1 4706292 (ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si)

Revijo Traditiones in druge izdaje založbe ZRC je mogoče naročiti in kupiti pri:
ZALOŽBA ZRC
Novi trg 2/I
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
zalozba@zrc-sazu.si
Telefon.: +386 1 4706464+386 1 4706464; Faks: +386 1 4257794

Letna naročnina: 34 € za ustanove; 18 € za posameznike; 12 € za študente
Posamična številka: 18 € za ustanove, 12,50 € za posameznike

 

Bibliografija, Let. 1–31:
1 (1971)–20 (1990)
21 (1991)–31 (2001)

Polna besedila člankov, Let. 33–:33 (2004) 1   Ljudska pesem kot družbeni izziv33 (2004) 234 (2005) 134 (2005) 235 (2006) 135 (2006) 2   Življenje in delo prof. dr. Gregorja Kreka36 (2007) 1   Čuti in religija36 (2007) 237 (2008) 137 (2008) 2   Etnološki pogledi in podobe38 (2009) 1   Akademik dr. Milko Matičetov – devetdesetletnik38 (2009) 2   Evropa. Imaginacija in prakse

                                                                
                                                                                                                               


 

Avtorji naj prijavijo svoje prispevke prek OJS portala:

http://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/information/authors